Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Folkskolestyrelsen (1932-1958)
Serie
Sök

C1a - Brevdiarier till inkomna handlingar

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1942 Ingår i volym E2:1
- 1943 Ingår i volym E2:2
- 1944-1945 Ingår i volym E2:3
- 1946 Ingår i volym E2:4
- 1947 Ingår i volym E2:5
- 1948 Ingår i volym E2:6
- 1949 Ingår i volym E2:7
- 1950 Ingår i volym E2:8
- 1951 Ingår i volym E2:9
- 1952 Ingår i volym E2:10 Saknas?
- 1953 Ingår i volym E2:11
- 1954 Ingår i volym E2:12
- 1955 Ingår i volym E2:13 Ofullständig diarieföring
- 1956 Ingår i volym E2:14
- 1957 Ingår i volym E2:15