Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Folkskolestyrelsen (1932-1958)
Serie
Sök

A4f - Betygskataloger från skolor i Kallhäll

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong, både A4 och folioformat.
Betygskatalogerna är häften och förvaras läsårsvis. Innehåller även arbetsordningar, serie F6 och dagböcker, serie D5 som ingår i varje häfte. Fortsättningsskolan bedrevs endast viss tid under året och dess kataloger förvaras efter kalenderår.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1931-1944 Innehåller även betygskataloger från fortsättningsskolan 1931-1957. Betygskatalog för 1954 är gemensam för Kallhäll och Jakobsberg och förvaras i volym A4a:14.
2 1944-1953
3 1953-1954
4 1954-1955
5 1955-1956
6 1956-1957
7 1957-1958
8 1952-1958 Slöjd. Betygskataloger gemensamma för flera skolor och för sådana där skolans namn ej framgår förvaras i volym A4a:14.