Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Byggnadsnämnden (1932-1994)
Serie
Sök

F12 - Detaljplaner

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartonger. Den 1 juli 1987 tillkom en ny Plan- och bygglag. Stadsplanen och byggnadsplanen ersattes av detaljplaner. Enligt denna lag SFS 1987:246 § 29 antas detaljplanen av kommunfullmäktige. Då besvärstiden - tre veckor - gått ut, träder planen i laga kraft om ingen överklagat till länsstyrelsen.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1987 1987-11-24 Detaljplan för del av Barkarby centrum, butikshus, fastigheten Barsbro 1:313, enkelt planförfarande.
2 1988 1988-02-22 Detaljplan för fastigheterna Jakobsberg 18:13 m fl, f d Säby 3:13. Motelltomten i Jakobsberg.
3 1988 1988-02-24 Detaljplan för fastigheterna Jakobsberg
4 1988 1988-06-15 Detaljplan för arbetsområde i norra Ormbacka, delplan 1, del av fastigheten Skälby 46:10 m fl i Skälby.
5 1988 1988-06-28 Detaljplan för fastigheterna Jakobsberg 10:1, 2:2403 m fl, område vid Kvartalsvägen. 1988-07-07 Detaljplan för område mellan Jupitervägen och Saturnusvägen i Skälby, omfattande fastigheten Skälby 46:1 m fl.
6 1988 1988-09-15 Detaljplan för del av fastigheten Veddesta 2:1 m fl, Ormbackaleden.
7 1988 1988-09-16 Detaljplan för bostadskvarter vid Biskop Jöns väg i norra Stäket, omfattande del av fastigheten Stäket 1:1. 1988-11-22 Detaljplan för Lilla Ulvsättra, omfattande delar av fastigheterna ulvsättra 1:1 och Kallhäll 6:3 m fl.
8 1989 1989-03-17 Detaljplan för del av Veddesta södra industriområde, fastigheten Veddesta 2:30. 1989-05-24 Detaljplan för del av Veddesta Södra industriområde, Delområde 2, omfattande fastigheten Veddesta 2.11 m fl.
9 1989 1989-07-07 Detaljplan för kolonilotter vid Ulvsättra industriområde i Kallhäll, del av fastigheterna Ulvsättra 1:1 och Lädersättra 1:14. 1989-07-14 Detaljplan för södra Ormbacka, delplan II, omfattande fastigheten Skälby 3:539 m fl.
10 1989 1989-07-14 Detaljplan för del av Veddesta västra industriområde, delområde II, omfattande fastigheten Veddesta 5:1 m fl. 1989-09-15 Detaljplan för Barsbro 1:286, enkelt planförfarande. 1989-10-20 Detaljplan för del av Skälby 3:553, Byleden 9. 1989-10
11 1989 1989-11-30 Detaljplan för bostäder norra Stäket, del av fastigheten Sollentuna härads allmänning 1:13. 1989-12-05 Detaljplan för Jakobsbergs centrum, norra delen, fastigheten Jakobsberg 2:591 m fl.
12 1989 1989-12-20 Detaljplan för område vid Nibblevägen, omfattande fastigheten Jakobsberg 2:400 m fl.
13 1990 1990-03-16 Detaljplan för del av Veddesta södra industriområde, fasttigheten Veddesta 2:63 m fl. 1990-03-29 Detaljplan för Jakobsbergs centrum, Galleria, fastigheten Jakobsberg 27:1 m fl.
14 1990 1990-03-30 Detaljplan för arbetsområde vid Enköpingsvägen, Värmevägen, del av fastigheten Jakobsberg 18:1 och Säby 3:15. 1990-05-30 Detaljplan för barnstuga vid Hammarskogen, del av fastigheten Jakobsberg 11:15.
15 1990 1990-06-07 Detaljplan för Skälby 3:284, Skälbyvägen 146. 1990-06-25 Detaljplan för Jakobsbergs centrum, norra parkeringen, fastigheten Jakobsberg 11:5 m fl.
16 1990 1990-06-17 Detaljplan för del av Veddesta norra industriområde, f d Philips, fastigheterna Veddesta 2:25, Jakobsberg 2:105 m fl. 1990-10-25 Detaljplan för Skälby 3:330, Sköldvägen 5.
17 1990 Översiktplan fastställd 1990-11-26 Volym 1 av 2
18 1990 Översiktplan fastställd 1990-11-26 Volym 2 av 2
19 1991 1990-12-28 Ändring av detaljplan för Kallhälls norra industriområde, Galgbacken, Kallhäll 9:18. 1991-01-02 Detaljplan för barnstuga vid Barkarby centrum, del av fastigheten Vålberga 3:1 m fl. 1991-01-11 Detaljplan för Aspnästomten, del av fastigheten
20 1991 1991-03-04 Detaljplan för Skälby 3:1188 samt del av Skälby 46:1. 1991-03-06 Detaljplan för västra Vega omfattande fastigheten Skälby 3:1410 m fl
21 1991 1991-06-13 Detaljplan för fastigheten Stäket 1:163 samt del av Stäket 1:1, Biskop Ragvaldis väg 12. Enkelt planförfarande. 1991-07-11 Detaljplan för Jakobsbergs centrum, Vasavägen södra delen, fastigheten Jakobsberg 11:5 m fl. 1991-07-15 a. Detaljpla
22 1991 1991-04-03 Detaljplan för fastigheten Skälby 3:1415, Skälbyvägen 124. 1991-04-23 Detaljplan för Jakobsbergs centrum, Allmogestugan och Tornervägen, fastigheten Jakobsberg 2:1941. 1991-05-10 Detaljplan för Lövhagen, del av fastigheten Jakobsberg 11:5.
23 1991 1991-10-18 Detaljplan för del av Norra Flottiljområdet m m, del av fastigheten Jakobsberg 18:1 samt Säby 3:17. 1991-12-04 Detaljplan för fastigheten Veddesta 2:45 , Datavägen. Enkelt planförfarande.
24 1992 1992-02-26 Detaljplan för fastigheten Skälby 3:1171, Tvillingarnas väg.Enkelt planförfarande. 1992-04-03 Detaljplan för fastigheten Viksjö 3:572 m fl. Viksjö tennisklubb. 1992-04-03 Detaljplan för del av fastigheten Bredgården 1:2. Enkelt planförfara
25 1992 1992-07-08 Förlängning av genomförandetid för stadsplaner fastställda 1978-01 - 1987-07-01. Stäkets Marina 1981-09-10, Norra Stäket 1982-10-12, Södra Stäket 1983-05-11, Trappeberg 1982-07-20, Galgbacken 1981-02-13, Bredgården 1980-09-02, Östra Polhem
26 1992 1992-11-18 Detaljplan för Järfällavägens förlängning, f d Ormbackaleden, västra delen, fastigheterna Skälby 46:10 och Viksjö 3:3 m fl.
27 1992 1992-12-03 Ändring av detaljplan för bussgata i Norra Kallhäll, Kallhällsleden-Kraftvägen. 1992-12-07 Detaljplan för fastigheten Skälby 3:1409. 199212-30 m fl. Östra Vega.
28 1993 1993-01-07 Detaljplan för del av Veddesta Södra industriområde, delområde II, omfattande fastigheterna Veddesta 2:11m fl. Veddesta företagscentrum. 1993-02-24 Detaljplan för fastigheten Barkarby 2:1, Kyrkbyn 2:1 m fl. Begravningsplatsen vid Järfälla
29 1993-1994 1993-12-01 Detaljplan för fastigheten Jakobsberg 2:2699, Dackevägen. Enkelt planförfarande. 1993-12-01 Detaljplan för fastigheten Jakobsberg 18:22, Jakobsbergs trafikplats, södra delen. Enkelt planförfarande. 1994-01-05 Detaljplan för fastigheten Vik
30 1993 1993-11-18 Detaljplan för Jakobsbergs centrum, Riddarparken och Tornerparkeringen, fastigheten Jakobsberg 11:5 m fl. 1993-11-18 Detaljplan för Viksjö golfbana, fastigheten Viksjö 3:488 m fl.
31 1994 1994-03-23 Detaljplan för fastigheten Björkliden 49:1, villa vid gamla Folkets hus i Kallhäll. 1994-03-23 Detaljplan för fastigheten Veddesta 2:1, Spjutvägen/ Runstensvägen. 1994-06-03 Ändring av detaljplan, del av Viksjö, delområde 1:2-8. Enkelt pla
32 1994 1994-07-18 Detaljplan för fastigheten Skälby 46:10 m fl, Norra Vega. 1994-08-12 Ändring av detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402. 1994-08-22 Detaljplan för del av fastigheten Jakobsberg 11:3, Vallvägen. 1994-09-27 Ändring av detaljp
33 1994 1994-12-08 Detaljplan för bostäder vid Vibblabyvägen, fastigheten Jakobsberg 2:2409 m fl. 1994-12-08 B. Detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402.