Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Kommunalnämnden (1862-1970)
Serie
Sök

E1 - In- och utgående skrivelser, ej diarieförda

Plats
C 16:1:3
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Innehåller även bilagor till protokoll, serie A2.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1886-1920 Innehåller bl a debetsedlar för inbetalning av kommunalskatt 1906. 6 st ritningar över Lövsta skola, vilka godkändes av Kommunalnämnden den 30 juli 1902, förvaras i rullfack nr 1.
- 1920-1943 Ingår i Kommunalfullmäktiges arkiv, volymerna A2:1-3
2 1956-1961 Innehåller Kommunalkontorets skrivelser
3 1962-1965 Innehåller Kommunalkontorets skrivelser, 1965 års skrivelser tillhör drätselkontoret