Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Stadsbyggnadsnämnden (1995-2006)
Serie
Sök

F1 - Detaljplaner

Plats
Ph 46:9
Anmärkning
Serien i arkivkartong, fortsätter att förtecknas fr.o.m. 1 januari 2007 i Kommunstyrelsens arkiv serie F4.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- Den 1 juli 1987 tillkom en ny Plan- och bygglag. Enligt denna lag SFS 1987:246 § 29 antas detaljplanen av kommunfullmäktige. Då besvärstiden, tre veckor, gått ut, träder planen i laga kraft om ingen överklagat till Länsstyrelsen. Från och med januari
1 1995 1995-01-26. Ändring av detaljplan för del av fastigheten DIKARTORP 3:6 m fl. WELLPAPFABRIKEN
- 1995 1995-02-02. Detaljplan för fastigheten Skälby 3:171 m fl. CAPELLAVÄGEN
- 1995 1995-02-06. Detaljplan för KALLHÄLLS CENTRUM, del som avser vårdcentral/ vårdboende
- 1995 1995-04-27 A. Detaljplan för fastigheten Skälby 63:68, SKÄLBYVÄGEN 84
2 1995 1995-04-27 B. Ändring av detaljplan för VIKSJÖ CENTRUM, fastigheten Viksjö 3:402
- 1995 1995-08-24. Ändring av detaljplan för KALLHÄLLS CENTRUM, fastigheten Kallhäll 1:29, "Enkelt planförfarande". Upprättad 1995-07-05
- 1995 1995-11-02. Ändring av detaljplan för fastigheten Skälby 3:572 m fl. i NORRA VEGA
- 1995 1995-11-20. Detaljplan för JAKOBSBERGS TRAFIKPLATS, del av fastigheten Jakobsberg 18:1
- 1995 1995-12-07. Detaljplan för del av fastigheten Kallhäll 1:1 m fl. PARKERING VID KOPPARVÄGEN. " Enkelt planförfarande", upprättad 1995-10-09. Underrättelse under tiden 13-27 oktober 1995
- 1995 1995-12-07 B. Detaljplan för del av fastigheten Barsbro 1:207, VINGGRÄND, Barkarby centrum
- 1996 1996-06-13. Ändring av detaljplan för fastigheten Skälby 46:10 m fl. NORRA VEGA, delområde A. "Enkelt planförfarande". Samråd under tiden 24 april-8 maj 1996
3 1996 1996-09-10. Detaljplan för JÄRFÄLLA ÅTERVINNINGSCENTRAL, fastigheten Görväln 3:1, upprättad 1995-11-01. Utställning under tiden 20 november-18 december 1995
- 1996 1996-10-14. Detaljplan för bostadsbebyggelse vid HÄRADSVÄGEN, fastigheten Barkarby 1:27 m fl. Upprättad den 28 mars 1996, reviderat 13 juni 1996. Förslaget har varit utställt för granskning 3 april-2 maj 1996
- 1996 1996-12-16. Områdesbestämmelser för GÖRVÄLNS GÅRD, del av fastigheterna Görväln 1:8, 1:187 och 3:1, samt del av fastigheten Dikartorp 3:1. Upprättad 1996-04-18. Utställning under tiden 23 augusti-19 september 1996.
4 1997 1997-02-20. Detaljplan för VEDDESTA FÖRETAGSCENTRUM (PACESETTER, S:t JUDE MEDICAL), fastigheten Veddesta 2:76
- 1997 1997-04-03. Detaljplan för ridhus vid SÄBY GÅRD, del av fastigheten Säby 3:17. " Enkelt planförfarande". Upprättad den 10 januari 1997. Förslaget har varit på underrättelse 14-28 februari 1997
- 1997 1997-05-15. Detaljplan för fastigheten Jakobsberg 2:2611, JUNIVÄGEN. "Enkelt planförfarande". Upprättad den 5 mars 1996, reviderat 14 november 1996. Underrättelse under tiden 11-25 mars 1996
- 1997 1997-08-28 A. Detaljplan för BASKETVÄGEN, fastigheten Viksjö 3:567 m fl. "Enkelt planförfarande". Upprättad 1997-06-02. Planen har varit på underrättelse 4-18 juni 1997
- 1997 1997-08-28. Detaljplan för BODAÄNGSVÄGEN, fastigheten Björkliden 89:1. "Enkelt planförfarande". Upprättad 1997-06-03. Underrättelse under tiden 4-18 juni 1997
- 1997 1997-10-02. Detaljplan för bostäder vid BASUNVÄGEN, fastigheten Viksjö 8:302. Detaljplanen har efter samrådet övergått från normalt till enkelt planförfarande. Upprättad 1997-08-28. Förslaget har varit på underrättelse under tiden 10-25 september 199
5 1997 1997-12-18. Detaljplan för DUBBELSPÅR KALLHÄLL-KUNGSÄNGEN, sträckan Kallhälls station-Stäksundet , 1-2 (8)
6 1997 1997-12-18. Detaljplan för DUBBELSPÅR KALLHÄLL-KUNGSÄNGEN, sträckan Kallhälls station-Stäksundet, 3-4 (8)
7 1997 1997-12-18. Detaljplan för DUBBELSPÅR KALLHÄLL-KUNGSÄNGEN, sträckan Kallhälls station-Stäksundet, 5-6 (8)
8 1997 1997-12-18. Detaljplan för DUBBELSPÅR KALLHÄLL-KUNGSÄNGEN, sträckan Kallhälls station-Stäksundet, 7-8 (8)
9 1998 1998-05-18. Detaljplan för handels- och arbetsområde inom BARKARBYFÄLTET delområde I, del av fastigheterna Säby 3:20, Jakobsberg 18:1 samt Barkarby 4:1
10 1998 1998-05-28. Detaljplan för bostadsbebyggelse vid HÖGBYSKOLAN, del av fastigheten Viksjö 3:490
- 1998 1998-06-04. Detaljplan för KATOLSK KYRKCENTRUM, fastigheten Jakobsberg 22:15 m fl
11 1998 1998-08-27 A. Ändring av detaljplan för FOTBOLLVÄGEN, fastigheten Viksjö 3:563
- 1998 1998-08-27 B. Detaljplan för BISKOP HENRIKS VÄG, fastigheten Stäket 1:164
- 1998 1998-10-01. Ändring av detaljplan för NORRA VEGA, delområde B och C, fastigheten Skälby 3:572
- 1998 1998-11-05 A. Detaljplan för FYNDVÄGEN, del av fastigheten Skälby 46:1
- 1998 1998-11-05 B. Detaljplan för GRÖNVRETSVÄGEN, fastigheten Jakobsberg 2:2705
- 1998 1998-12-10. Ändring av detaljplan för JAKOBSBERGS CENTRUM, del av fastigheten Jakobsberg 11:5
12 1999 1999-01-28. Detaljplan för EKEDALSVÄGEN, del av fastigheten Jakobsberg 11:5
- 1999 1999-04-29 A. Detaljplan för SÖDRA POLHEM, del av fastigheten Polhem 1:1 m fl
- 1999 1999-04-29 B. Detaljplan för BRÄDGÅRDEN, fastigheten Jakobsberg 2:714
13 1999 1999-05-03. Detaljplan för STORMVÄGEN, del av fastigheten Polhem 1:80
- 1999 1999-09-02. Detaljplan för DRAGONVÄGEN, fastigheten Trappeberg 12:1
- 1999 1999-09-23. Ändring av detaljplan för VIBBLABYVÄGEN, fastigheten Jakobsberg 2:2719 m fl
14 1999 1999-10-25. Ändring av detaljplan för MEJERIVÄGEN, fastigheten Slammertorp 3:2
- 1999 1999-11-04. Detaljplan för Jakobsbergs centrum, CENTRUMPARKERINGARNA, del av fastigheten Jakobsberg 11:5
- 1999 1999-11-29. Detaljplan för SÅNGVÄGEN, del av fastigheten Jakobsberg 2:336
15 2000 2000-04-06 A. Detaljplan för NEPTUNIVÄGEN, fastigheten Skälby 3:508 m fl
- 2000 2000-04-06 B. Detaljplan för SNAPPHANEVÄGEN, fastigheten Jakobsberg 18:10
- 2000 2000-04-06 C. Tillägg till detaljplan för handels- och arbetsområde inom BARKARBYFÄLTET, delområde I, del av fastigheterna Säby 3:20, Jakobsberg 18:1 samt Barkarby 4:1
- 2000 2000-04-19. Detaljplan för ENGELBREKTSVÄGEN, fastigheten Jakobsberg 11:17 m fl
16 2000 2000-05-04. Detaljplan för del av UDDNÄSVÄGEN, fastigheten STÄKET 24:1
- 2000 2000-06-08 A. Ändring av detaljplan för VÅRÅSGÅRDEN, del av fastigheten Stäket1:69 samt fastigheterna Stäket 69:2-69:9
- 2000 2000-06-08 B. Detaljplan för VIBBLABYSKOLAN, fastigheten Jakobsberg 2:2409 m fl
- 2000 2000-08-31. Detaljplan för TALLBOHOVS GÄSTHEM, fastigheten Jakobsberg 34:6 m fl
17 2000 2000-09-21. Detaljplan för BOSTADSBEBYGGELSE I VIKSJÖ CENTRUM, del av fastigheten Viksjö 3:11 m fl
18 2000 2000-12-14. Detaljplan för RUNSTENSVÄGEN, del av fastigheten Skälby 3:541
- 2001 2001-02-01 A. Detaljplan för ASTROMIVÄGEN, del av fastigheten Skälby 46:1 m fl
- 2001 2001-02-01 B. Detaljplan för arbetsområde vid Enköpingsvägen, VÄRMEVÄGEN, del av fastigheten Jakobsberg 18:1 och Säby 3:15 m fl - förnyelse av genomförandetid
- 2001 2001-02-12. Detaljplan för BOSTADSBEBYGGELSE VID KALLHÄLLS CENTRUM, fastigheten Kallhäll 6:1 m fl
19 2001 2001-08-30. Detaljplan för BOLINDER STRAND, fastigheten Kalhäll 1:22, 1-2:3
20 2001 2001-08-30. Detaljplan för BOLINDER STRAND, fastigheten Kalhäll 1:22, 3:3
- 2001 2001-08-30 A. Detaljplan för JAKOBSBERGS GAMLA STATIONSHUS, fastigheten Jakobsberg 11:6 m.fl.
- 2001 2001-08-30 B. Detaljplan för GÄRDESVÄGEN, fastigheten Jakobsberg 2:919 m.fl.
- 2001 2001-08-30 C. Detaljplan för ÅKERIVÄGEN , fastigheten Jakobsberg 22:10
- 2001 2001-08-30 D. Detaljplan för TJÄDERVÄGEN, fastigheterna Barsbro 1:149 och 1:160.
21 2001 2001-05-10. Detaljplan för del av fastigheten Jakobsberg 18:22 m.fl.
- 2001 2001-09-03. Detaljplan för del av KÄRRVÄGEN fastigheten Dikartorp 3:2 m.fl.
- 2001 2001-11-08. Detaljplan för SÅNGVÄGEN/SLÖJDVÄGEN, fastigheten Jakobsberg 2:336 m.fl.
- 2001 2001-12-13. Detaljplan för CENTRUMPARKERING i KALLHÄLL, del av fastigheten Kallhäll 1:1.
22 2002 2002-10-03. Detaljplan för GULLIVERVÄGEN, fastigheten Bredgården 1:6 m.fl.
- 2002 2002-11-14. Detaljplan för CENTRALA POLHEM, fastigheten Polhem 4:1 m.fl.
23 2002 2002-03-21. Detaljplan för NYDALSVÄGEN, fastigheten Polhem 2:10 m.fl.
- 2002 2002-04-15. Detaljplan för JANUARIVÄGEN, fastigheten Jakobsberg 2:120 m.fl. (laga kraft 2002-05-24)
- 2002 2002-06-05. Detaljplan för fastigheten SKÄLBY 3:765.
24 2002 2002-06-10. Detaljplan för BARKARBY TORG, fastigheten Barkarby 1:57 m.fl.
- 2002 2002-12-12. Ändr. av detaljplan för fastigheten Skälby 46:10 m.fl. Norra Vega i Järfälla kommun.
- 2003 2003-02-06 A Detaljplan för GRÖNVRETSVÄGEN 23, fastigheten Jakobsberg 2:593 i Järfälla kommun.
- 2003 2003-02-06 B Detaljplan för BOLINDERVÄGEN fastigheten Kallhäll 6:48 m.fl. i Järfälla kommun
- 2003 2003-03-06 Ändring av detaljplan för NORRA KALLHÄLL, Kallhällsleden-Kraftvägen i Järfälla kommun
25 2003 2003-04-24 A Detaljplan för RUDBECKS VÄG 11, fastigheten Stäket 36:19
- 2003 2003-04-24 B Detaljplan för TERRÄNGVÄGEN 4, fastigheten Jakobsberg 2:751
- 2003 2003-05-12 A Detaljplan för BAUHAUS, fastigheten Jakobsberg 18:23 o del av 18:1
- 2003 2003-05-12 B Detaljplan för SKULPTURVÄGEN, fastigheten Viksjö 6:370 och del av 3:8 och 6:368
26 2003 2003-05-12 C Detaljplan för VIKSJÖ CENTRUM, västra delen, del av fastigheten Viksjö 2:4 m.fl. i Järfälla Komm.
- 2003 2003-06-05 Detaljplan för TRAPPEBERG 6:1
- 2003 2003-10-02 Detaljplan för LÄRKVÄGEN, fastigheten Björkeby 1:289
- 2003 2003-12-15 Detaljplan för KÄRRVÄGEN/TERRÄNGVÄGEN
27 2004 2004-03-01 Detaljplan för KNEKTVÄGEN, fastigheterna Trappeberg 1:47 och 9:1
- 2004 2004-03-04 Detaljplan för RUNSTENSVÄGEN, del av fastigheten Skälby 46:1
- 2004 2004-04-22 A Detaljplan för BJÖRKEBYVÄGEN 33, fastigheterna Björkeby 4:15 och 1:194 m.fl.
- 2004 2004-04-22 B Ändring av detaljplan för DUBBELSPÅR KALLHÄLL-KUNGSÄNGEN, sträckan Kallhälls station - Stäkssundet
28 2004 2004-05-03 Detaljplan för BARKARBY TRAFIKPLATS, fastigheten Barkarby 4:2
29 2004 2004-08-26 Detaljplan för NYBERGSKOLAN, del av fastigheten Jakobsberg 2:1946 m.fl.
- 2004 2004-09-02 Detaljplan för VÄRMEVÄGEN, fastigheten Jakobsberg 18:18
- 2004 2004-12-16 Detaljplan för KYRKVÄGEN, del av fastigheten Kyrkbyn 2:1 m.fl.
30 2005 2005-02-10 A Detaljplan för PILOTVÄGEN 2, fastigheten Barsbro 5:1 m.fl.
- 2005 2005-02-10 B Detaljplan för del av NORRA FLOTTILJOMRÅDET (Ikea) fastigheterna Jakobsberg 18:1 samt Säby 3:17
- 2005 2005-02-10 C Detaljplan för del av KÄRRVÄGEN/TERRÄNGVÄGEN, fastigheten Jakobsberg 2:2758
31 2005 2005-03-07 Detaljplan för FLOTTILJOMRÅDET, del av fastigheterna Säby 3:20 och Barkarby 2:2
32 2005 2005-04-14 A Detaljplan för STÄKETHÖJDEN, del av fastigheten Stäket 1:1 m.fl.
- 2005 2005-04-14 B Detaljplan för KÄLLTORPSVÄGEN 79, fastigheten Kallhäll 6:89 m.fl.
33 2005 2005-05-26 A Detaljplan för RIKSDALERVÄGEN 2, fastigheten Skälby 30:1 i Järfälla kommun, 1 omslag + 1 karta
- 2005 2005-05-26 B Ändring av stadsplan för CENTRUM KALLHÄLL (Källtorpsskolan) fastigheten Kallhäll 6:173 i Järfälla kommun, 1 omslag + 1 karta
- 2005 2005-09-01 Detaljplan för TRANVÄGEN 25, fastigheten Barsbro 1:111 i Järfälla kommun, 1 omslag + 1 karta
- 2005 2005-09-05 Detaljplan för VIKINGAVÄGEN, fastigheten Skälby 46:17 m.fl. i Järfälla kommun, 1 omslag + 2 kartor
- 2005 2005-11-03 Detaljplan för del av KALLHÄLLS CENTRUM, fastigheten Kallhäll 1:29 i Järfälla kommun, 1 omslag + 1 karta
- 2005 2005-12-12 Detaljplan för UNIONSVÄGEN (brandstation) del av fastigheten Jakobsberg 18:14 m.fl. i Järfälla kommun, 1 omslag + 1 karta.
34 2006 2006-02-09 A Ändring av detaljplan för del av norra Flottiljområdet (IKEA) del av fastigheten Jakobsberg 18:1 och Säby 3:17 i Järfälla Kommun
35 2006 2006-06-01 A detaljplan för BODAängsvägen 6 fastigheten Björkliden 90:1 i Järfälla kommun
36 2006-2006 2005-11-14 Detaljplan för RÅSTENSVÄGEN, del av fastigheten Viksjö 2:4, Järfälla kommun