Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Tekniska nämnden 1/ Brandförsvaret (1968-1987)
Serie
Sök

E2 - Diarieförda handlingar

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Tidigare korrespondens ingår i serie E1. Diarieplaner följer efter denna serie.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- Funktion, Verksamhetsområde:
1 1969 008-029
2 1969 041-086
3 1969 163-881
4 1970 000-029
5 1970 040-086
6 1970 114-881
7 1971 001-027
8 1971 036-086 115-881
9 1972
10 1973
11 1974 120-170
12 1974 171-973
13 1975 120-170
14 1975 170-881
15 1976 163-170
16 1976 171-881