Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Överförmyndaren (1924-)
Serie
Sök

D3 - Kronologisk register över beslut

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1986-1987 Gallras efter 10 år
2 1988-1989