Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Överförmyndaren (1924-)
Serie
Sök

B1 - Överförmyndarens årsredogörelser

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Överförmyndarens årsredogörelser ersattes fr o m 1976 av protokoll över tingsrättens inspektioner. Originalen förvaras hos tingsrätten .
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1958-1978 Innehåller även förteckning över hos tingsrätten ej inskrivna ärenden 1960-1971, serie D1.