Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Hem och Skola i Barkarby-Skälby (1955-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Föräldraförening
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
A2 - Bilagor till protokoll
E1 - Inkomna skrivelser
F1 - Ämnesordnade handlingar

Hem och Skola i Barkarby-Skälby (1955-)

 
Historik för
Föreningen Hem och Skola i Barkarby-Skälby
1955-

Fnr 270
Föräldraföreningar

Föreningen bildades 1955 men hette då Föreningen Hem och Skola vid Barkarby-Skälby folkskola. Målsättningen för alla Hem ch skola-freningar var att verka för god kontakt mellan föräldrar, skola och elever. Man hade fritidsgrupper igång 1966/1967 och 1970/1970 för vilka man fick aktivitetsbidrag från Järfälla kommun.

Förteckningen upprättad av arkivamanuens Sigrid Runcis 1970

Hem och Skola i Barkarby-Skälby (1955-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Hem och Skola i Barkarby-Skälby (1955-)