Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Folkets Park i Jakobsberg, kommitté för utredning av markfråga (1950-1952)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Handlingar

Folkets Park i Jakobsberg, kommitté för utredning av markfråga (1950-1952)

 
Historik för
Folkets Park i Jakobsberg, kommitté för utredning av markfråga (1950-1952)

Fnr 72Den 17 februari 1950 skrev föreningen Folkets Park i Jakobsberg u p a till kommunalfullmäktige och begärde en utredning om att få en annan plats för festplatsen, eftersom den plats som tidigare använts bebyggts.
Kommunalfullmäktige beslöt den 1 april 1950 att tillsätta en kommitté. Kommitten höll sitt första sammanträde den 17 april 1950.
Den 7 april 1952 står att läsa i en tidning att byggnadsnämndens ordförande H B meddelade att man beslutat inlägga förslaget - ett markområde i anslutning till Kvarnbacken - i byggnadsplanen.

Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1969

Folkets Park i Jakobsberg, kommitté för utredning av markfråga (1950-1952)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Folkets Park i Jakobsberg, kommitté för utredning av markfråga (1950-1952)