Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Skogstorps Villaägareförening (1946-)

 
Historik för Skogstorps Villaägareförening
(1946-)

Fnr 268
Fastighetsägare- och tomtägareförening

Föreningen bildades 1946 och organiserade villaägarna inom ett område som sträckte sig mellan Trimvägen i norr och Bolindervägen i söder med villorna efter Källtorpsvägen, Relävägen, Generatorvägen, Skogstorpsvägen och Trimvägen. Området med cirka 80 villor byggdes av AB Svenska Trähus för anställda vid Bolinders Fabriks AB. Föreningen samarbetade i vissa frågor med närliggande bostadsföreningar som Kallhälls Villastads villaägareförening och Bolinderbyns bostadsrättsförening. Genom en donation på 1500 kronor från AB Svenska Trähus skulle varje år utses tio villaägare inom föreningen som hade de bäst skötta tomterna. Arbetet med detta utfördes av villaägareföreningens Skönhetsråd.

Under de första åren skötte föreningen gatubelysningen, sophämtning, gatuunderhåll med mera innan kommunen övertog det ansvaret. Ett stort ärende som föreningen arbetade med under åren 1953-1954 var att nå en uppgörelse med Bolinders vid anslutningen till kommunens vattenledningsnät. Så småningom blev föreningen mest en intresseförening och var inaktiv från slutet av 1960-talet till mitten av 1970-talet för att sedan återigen efter några år vara vilande. Frågan om föreningen skulle upplösas togs upp genom en medlemsenkät 1997.

Förteckningen upprättad av arkivamanuens Sigrid Runcis 1970
Kompletterad av arkivassistent Angelica Hörder 2002
Arkivet förtecknat av arkivarie Tina Hedh-Gallant juli 2020

Skogstorps Villaägareförening (1946-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Skogstorps Villaägareförening (1946-)