Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Almare Villaförening u p a, Stäket

Arkivinstitution
Beståndskod
Bostads- och vägför.
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
F1 - Handlingar rörande vattenförsörjning och avlopp

Almare Villaförening u p a, Stäket

 
Historik för
Almare Villaförening u p a, Stäket


Fnr 267
Fastghetsägare- och tomtägareförening
Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Sigrid Runcis 1970

Almare Villaförening u p a, Stäket

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Almare Villaförening u p a, Stäket