Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Jakobsbergs Fastighetsägareförening upa (1938-1967)

Arkivinstitution
Beståndskod
Bostads- och vägför.
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-11-30
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Mötesprotokoll
A2 - Kallelser och föredragningslistor
B1 - Styrelse- och revisionsberättelser
D1 - Medlemskort
E1 - Korrespondens
F1 - Handlingar rörande verksamheten
G1 - Kassaböcker
G2 - Verifikationer och kontoutdrag
L1 - Affischer
M1 - Föremål

Jakobsbergs Fastighetsägareförening upa (1938-1967)

 
Historik för Jakobsbergs Fastighetsägareförening
(1938-1967)

Fnr 266
Fastighetsägare- och tomtägareförening

Föreningen bildades 18 juli 1938. Föreningen arbetade b la med bättre belysning på vägarna, postutbäring och telefomkiosker. Man lyckades ordna med sophämtning och satte upp vägskyltar. Man bevakade också från 1947-48 frågan om utbyggnad av vatten- och avloppsnätet.
Sista protokollet är daterat 28 april 1958 och därefter låg verksamheten tydligen nere, vilket konstaterades i ett meddelande som sändes till länsstyrelsen i oktober 1967, där man begär att föreningen skall avföras ur föreningsregistret. Föreningens kassa på 1561,55 kr överlämnades till Järfälla kommun och kommunalnämnden beslutade 7 maj 1968 att kulturnämnden skulle använda pengarna till konstnärlig utsmyckning i Jakobsberg.

Förteckningen upprättad av arkivamanuens Karl-Gustaf Andersson 1972
Kompletterad av assistent Raine Salonen 1988
Kompletterad av arkivassistent Angelica Hörder 2002
Kompletterad av arkivarie Tina Hedh-Gallant 2020

Jakobsbergs Fastighetsägareförening upa (1938-1967)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Jakobsbergs Fastighetsägareförening upa (1938-1967)