Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Arbetsgruppen för invandrarfrågor (1974-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-11-27
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll med bilagor
F1 - Invandrarutredning
F2 - Invandrarbarn

Arbetsgruppen för invandrarfrågor (1974-)

 
Historik för
Arbetsgruppen för invandrarfrågor
1974-

Fnr 3Den 10 september 1974 § 442 beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som skulle handlägga invandrarfrågor inbegripet tolkservice. I början av året hade utredningen Invandrare i Järfälla anmälts i kommunstyrelsen.
Arbetsgruppen höll sitt första sammanträde den 30 januari 1975.
Den 7 november 1984 § 44 beslutade kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta bl a "att arbetsgruppen för invandrarfrågor omvandlas till parlamentarisk samordningsgrupp för invandrarfrågor, vari ingår ordförandena i fastighetsnämnden, skolstyrelsen, socialnämnden, fritidsnämnden och kulturnämnden."
Den 10 december 1984 § 363 beslutade kommunfullmäktige "att gruppen fr o m 1985 skall heta politiska samordningsgruppen för invandrarfrågor och att även fastighetsnämnden skall ingå i gruppen."
Beslutsunderlaget har ärendebeteckning dnr 209/84000.900

Förteckningen upprättad av arkivarie
Stina Hållnissa 1984

Arbetsgruppen för invandrarfrågor (1974-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Arbetsgruppen för invandrarfrågor (1974-)