Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Svenska Maskinverkens Arbetsledareklubb (-1979)

Arkivinstitution
Beståndskod
Fackligt arkiv
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-11-30
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Styrelsemötesprotokoll
A2 - Årsmötesprotokoll
D1 - Medlemsförteckningar
G1 - Förteckning över inbetalda medlemsavgifter
G2 - Ekonomiska årsredovisningar

Svenska Maskinverkens Arbetsledareklubb (-1979)

 
Historik för Svenska Maskinverkens Arbetsledareklubb
(-1979)

Fnr 260
Facklig sammanslutningKlubben hade bildats i Södertälje och flyttade till Kallhäll 1957 i samband med att tillverkningen flyttades hit. Klubben upphörde i slutet av 1979 i samband med att företagets tillverkning i Kallhäll lades ned.

Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1988
Kompletterad av arkivassistent
Angelica Hörder 2002

Svenska Maskinverkens Arbetsledareklubb (-1979)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Svenska Maskinverkens Arbetsledareklubb (-1979)