Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Säby koloniträdgårdsförening (1977-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Trädgårds- och natur
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2018-06-19
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
G1 - Kassaböcker

Säby koloniträdgårdsförening (1977-)

 

 

SG_bast

Säby gårds historia

Säby Gård var redan på 1500-talet en frälsegård och gjordes till säteri på 1630-talet av Schering Rosenhane. Rosenhane lät på 1650-talet även uppföra den karolinska manbyggnad som än i dag är Säbys huvudbyggnad. Till gårdsmiljön hör också ekonomibyggnader med bland annat stall och magasin från 1800-talets slut.

 

Koloniområdet har varit Säby Gårds slottsträdgård där det odlats köksväxter, frukt och bär. När det militära området bildades på Järvafältet 1915, kom Säby i Kungl. Maj:ts ägo. År 1970 köptes gården, med mark och byggnader, av Järfälla kommun och sedan 1987 ingår området i naturreservatet Västra Järva. Säby Gård är byggnadsminne sedan 1983.

Om Säby koloniträdgårdsförening

April 1977 beslöt kommunen att upplåta kolonilotter vid Säby Gårds slottsträdgård. Säby koloniträdgårdsförening bildades i november 1977. Från den gamla vackra pumpen inom området får vi vatten från Säbysjön. Vi har också kommunalt vatten inom området.


Säby koloniträdgårdsförening (1977-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Säby koloniträdgårdsförening (1977-)