Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Karlslund förskola (2013-2020)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2016-08-15
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer

Karlslund förskola (2013-2020)

 

Förskolan
I dagsläget (2015) har förskolan plats för 100 barn. När förskolan är fullt utbyggd kommer den ha plats för ca 250 barn. Avdelningarna har namn efter flytbland, såsom Albatrossen, Draken, Falken, Korpen, Svalan, Viggen och Örnen. Namnen anspelar på den historiska mark som förskolan ligger på, gamla F8.

Fritidshem
Fritidshemmet är öppet för skolbarn i förskoleklass till årskurs 3 under skoldagar och under lov. Fritidshemmet ska komplettera skolan och ge barnen en meningsfull fritid och stöd i sin utvecklingen.

Fritidshemmen och skolan har ett väldigt bra samarbete. De båda verksamheterna är tätt sammanflätade. Fritidshemmen bygger vidare på det som görs i skolan och tar in fritidspedagogikens tankar i skolans undervsining.

På fritidshemmen erbjuds en mångfald av aktiviteter såsom friluftsliv, skapande, rörelse och lek.

Karlslund förskola (2013-2020)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Karlslund förskola (2013-2020)