Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Mälarskolan

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2015-11-24
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer

Mälarskolan

 
Bakgrund
År 2010 påbörjades en utredning om möjligheterna att starta en ny 6-9 skola i Jakobsberg. Bakgrunden var en önskan om en kommunal skola i centrala Jakobsberg. Samtidigt visar befolkningsstatistiken att antalet barn i de aktuella åldrarna ökar snabbare än vad tidigare prognoser visat. Konsekvensen är att det kommer att råda brist på skolplatser i åk 6-9 inom några år.

Gymnasieskolans elevunderlag kommer att fortsätta krympa under de närmaste åren vilket leder till att det kommer att finnas lokalutrymme ledigt i SAM- och NT-gymnasiets utrymmen.

Mot bakgrund av detta fattade Barn- & Ungdomsnämnden, i samråd med Utbildningsnämnden, beslut i oktober 2011 att en ny kommunal 6-9 skola skall skapas med placering i gymnasieskolans lokaler. Nämnderna uttryckte också tydliga organisatoriska och pedagogiska direktiv för den nya verksamheten.

Tekniska nämnden fastställde i april namnet på den nya enheten till Mälarskolan.

Mälarskolan kommer att ligga i gymnasieskolans lokaler vid Mälarvägen — därav namnet. 

Namn efter torp och gårdar
Enligt tradition har kommunala skolor i Järfälla fått namn efter gårdar och torp. Vid två tillfällen har detta inte varit möjligt. Neptuniskolan och den nya Mälarskolan är istället döpta efter de vägar som de ligger vid.

Mälarskolan

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Mälarskolan