Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Mälarskolan (2012-2016)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2015-11-24
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer

Mälarskolan (2012-2016)

 

Bakgrund till Mälarskolans start var att det 2010 startades en utredning om möjligheterna att starta en ny åk 6-9 skola i Jakobsberg utifrån en önskan om en kommunal skola i centrala Jakobsberg. Det ska också i samma veva ha uppmärksammats via befolkningsstatistiken att antalet barn i berörda åldrar ökade hastigare än vad tidigare prognoser förevisat. En konsekvens av detta var det då skulle uppstå brist med skolplatser i åk 6-9 inom några år. Gymnasieskolans elever skulle fortsätta att minska under de kommande åren vilket innebar att det skulle komma att finnas lokalutrymme ledigt i SAM- och NT-gymnasiets utrymmen. Utifrån detta beslutade barn- och ungdomsnämnden i oktober 2011, i samråd med utbildningsnämnden att en ny kommunal 6-9 skola skulle börja med placering i gymnasieskolans lokaler. Rektor vid Björkebyskolan ska ha ansvarat för verksamhetsplanering med en projektledare vilket var enhetschefen för KomTek.Höstterminen 2012 startade Mälarskolan med två klasser i åk 6, vilket handlade om 60 elever. Anledning till skolans namn, vilket fastställts av tekniska nämnden,var för att skolan skulle ligga i gymnasieskolans lokaler vid Mälarvägen (A-huset).

Mälarskolan låg på Mälarvägen 2-4 i tidigare NT-gymnasiets och Samgymnasiets lokaler med ett tydligt syfte att utveckla pedagogiskt och resursmässigt samarbete med Järfällas gymnasieskolor. Det omnämns även om samarbete med KomTek och Kulturskolan. Skolan låg under samma resultatenhetschef som Björkebyskolan och hade profilen ”bredd och spets”. För kommande år skulle skolan fyllas på med ytterligare två parallellklasser på tills skolan var fullt utbyggd ht 2015. När skolan var helt utbyggd beräknades det att den skulle ha 240 elever. Under kommande år skulle också skolgården bli färdigställd
.

Höstterminen 2013 startade Mälarskolan tre nya klasser på grund av ökat söktryck och nämndbeslut. Under hösten samma år planerade förvaltningen om att kunna börja använda Kvarngymnasiets lokaler. Kvarngymnasiet ingick från och med ht 2013 i Mälargymnasiet och hade genom detta flyttat till andra lokaler. Det beräknandes att en start i nyrenoverade lokaler skulle kunna ske till höstterminen 2015 och innebära ca 480 nya platser. Skolan skulle då få en kapacitet för 720 platser. Det beräknades att skolans elevantal skulle öka med ca 55-85 elever inför höstterminen 2014. Vid 2014 hade skolan 219 elever inom åk 6-8 och ca 26 anställda motsvarande ca 19 årsarbetare. Skolans fritidsklubb hade ca 30 inskrivna åk 6 elever. Mälarskolan hade vid denna tidpunkt sex profiler vilka var Ma/NO, språk- och samhälle, Mandarin, Hälsa och friluftsliv, Teknik och entreprenörskap och Musik. Under året ska skolans verksamhet fortfarande vart under uppbyggnad. Under året ska även arbetet med att bygga om f.d. Kvarngymnasiets lokaler till åk 6-9, ha inletts. Det beräknandes att Mälarskolan skulle kunna börja i nyrenoverade lokaler till höstterminen 2016 med ca 480 nya platser. Mälarskolan skulle då kunna disponera 720 platser. Under läsåret 2015/2016 omnämns det att Mälarskolan skulle få låna lokaler av gymnasieskolan. Anledning till detta var att skolans nuvarande lokaler var planerade för åtta klasser och det som behövdes var för tio klasser.

I september 2015 så översvämmades Bällstaån av söndagsregn vilket i sin tur ledde till problem för några av Järfällas skolor och deras verksamheter. NT-gymnasiet och Mälargymnasiet blev tvungna att hålla stängt under måndagen, tisdagen och onsdagen (7-9 september) på grund av översvämningar i lokalerna. Som värst hade gymnasieskolorna en meter vatten i källaren. Det genomfördes sanering för att pumpa ut vatten från NT- och Mälargymnasiets lokaler. Från och med den 10 september kunde verksamhet bedrivas i H- och K-huset för Mälargymnasiet efter ett intensivt arbete med schemakorrigeringar. En friluftsdag som egentligen var inplanerad några veckor senare lades istället till den 11 september eftersom alla elever inte fick plats i lokalerna. NT-gymnasiet hade däremot arbete i form av hemuppgifter för sina elever under veckan. Mälarskolan fick ha sina lektioner på Björkebyskolan, Tallbohovskolan och Utbildningscentrum. YTC drabbades inte direkt av översvämningen men dess verksamhet tvingades hålla stängt halvdagar så länge som elen var avstängd.

Under våren 2016 byggdes f.d. Kvarnskolans lokaler om och renoverades och ska ha stått färdigt till skolstart i augusti. Mälarskolan fanns till och med 30 juni 2016 där skolan sedan bytte namn till Kvarnskolan (2016-) och flyttade i de nyrenoverade lokalerna på Mjölnarvägen 5 vid hösten 2016.


Historik skriven av Linda Andersson, arkivarie oktober 2020


Mälarskolan (2012-2016)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Mälarskolan (2012-2016)