Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Karlslundskolan (2013-2016)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2015-11-24
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer

Karlslundskolan (2013-2016)

 

I takt med att Barkabystaden byggd så har behovet av förskola och skola i området ökat. Hösten 2013 öppnade Karlslundskolan. Förskolan har idag (2015) strax över 100 barn inskrivna. Skolan har idag (2015) klasser från förskoleklass upp till år 4 och fritidshem. Barkarbystaden fortsätter att växa och för att möta behovet av förskole- och skolplatser byggdes Herrestaskolan en bit bort. Herrestaskolan stod färdig under hösten 2015 och i januari 2016 flyttar elever på Karlslund dit. Då utökas Karlslunds förskoleplatser och blir en ren förskoleenhet.

Karlslund var en gård som låg norr om Kyrkvägen från cirka 1850 och fram till att den revs i slutet av 1930-talet, då flygfältet byggdes ut.


Förskolan
I dagsläget (2015) har förskolan plats för 100 barn. När förskolan är fullt utbyggd kommer den ha plats för ca 250 barn. Avdelningarna har namn efter flytbland, såsom Albatrossen, Draken, Falken, Korpen, Svalan, Viggen och Örnen. Namnen anspelar på den historiska mark som förskolan ligger på, gamla F8.

Fritidshem
Fritidshemmet är öppet för skolbarn i förskoleklass till årskurs 3 under skoldagar och under lov. Fritidshemmet ska komplettera skolan och ge barnen en meningsfull fritid och stöd i sin utvecklingen.

Fritidshemmen och skolan har ett väldigt bra samarbete. De båda verksamheterna är tätt sammanflätade. Fritidshemmen bygger vidare på det som görs i skolan och tar in fritidspedagogikens tankar i skolans undervsining.

På fritidshemmen erbjuds en mångfald av aktiviteter såsom friluftsliv, skapande, rörelse och lek.Karlslundskolan (2013-2016)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Karlslundskolan (2013-2016)