Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Järfälla Manskör (1920-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Kulturförening
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2015-03-12
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Årsmötesprotokoll
A2 - Styrelsemöten
A3 - Protokollsbok
B1 - Utgående handlingar
D1 - Medlemsmatrikel
D2 - Historik
E1 - Inkomna handlingar
F1 - Ämnesordnade handlingar
F2 - Ämnesordnade handlingar
G1 - Räkenskaper
K1 - Fotografier

Järfälla Manskör (1920-)

 

Historik om Järfälla Manskör
(1920-)

Kulturförening


På ett lockout-möte i Folkets Hus i Kallhäll, år 1920, väcktes frågan om bildandet av en manskör. Frågan ställdes av Oskar Nilsson, en gammal sångare med
förflutet i Bolinderkören i Stockholm.

Som en följd av detta samlades några intresserade hos målarmästare Gustav Sundberg i Stäket och bildade där kören Echo. Körledare blev målarmästare Sundberg.

Körens första framträdande var i Eds kyrka där bl.a. "Dåne liksom åskan..." framfördes.

1922 anställde dir Bolinder (Bolinders Verkstäder i Kallhäll) en musikdirektör, Ludwig Smith, att ta hand om den instrumentala musiken. Han var även villig att leda kören. Eftersom nästan alla sångarna var anställda vid Bolinders Verkstäder antog kören namnet Bolinderkören. Man anslöt sig omgående till Stockholms Sångarförbund.

Under första hälften av 1930-talet förde kören en tynande tillvaro men 1935 fick man tag i nya sångare från närliggande orter och bytte då namn till Järfälla Manskör och på den vägen är det.

Framträdanden hade man både inom och utom socknen, framför allt på Valborgsmässoafton men även framträdanden på ålderdomshem och sjukhus förekom.

Kören har haft samarbete med andra körer runt om i Stockholmstrakten och på senare år även med en kör i Grekland.

Ett under många år återkommande evenemang var Norra Förorternas vårkonsert med deltagande körer från Rotebro, Sundbyberg, Hässelby-Vällingby samt Järfälla.
Under de senaste 10 åren har kören också haft en vår- och höstkonsert med kända gästartister. Detta har varit mycket uppskattat, vid flera tillfällen har skylten "Utsålt" kommit till användning.

Kören åker utomlands vartannat år för att delta i festivaler och sjunga på olika platser. Italien, Grekland, USA, Irland, Österrike, Danmark, Finland, Spanien och Polen har varit resmålen.Föreningen överlämnade sina arkivhandlingar 2019-06-13, se avtal under fliken "referenser".

Järfälla Manskör (1920-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Omfång
Arkivansvarig Hans Kling
Sekretess Nej

Anmärkning

Järfälla Manskör (1920-)