Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Sandviks Gårds Förening (1997-2012)

Arkivinstitution
Beståndskod
Gårdsarkiv
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2013-02-13
Giltig fr om
1997-01-01
Giltig t o m
2012-06-07
Depåer
Serier
A1 - Protokoll och mötesanteckningar
L1 - Trycksaker

Sandviks Gårds Förening (1997-2012)

 

Historik för Sandviks Gårds Förening
(1997-2012)

Föreningen hade som ändamål att värna, vårda och levandeföra Sandviks Gård och skapa en mötesplats för alla åldrar. Föreningen har bedrivit en omfattande verksamhet, med bland annat kaféverksamhet varje tisdag och ett antal kulturaktiviteter på lördagar.

På årsmötet den 19 mars 2011 och slutgiltigt den 7 juni 2012 beslutades att föreningen skulle upplösas. Anledningen var dels att medlemsantalet hade minskat,och dels svårigheterna att få medlemmarna att engagera sig i föreningens verksamhet.

Maj-Britt Norén, som ingick i föreningens styrelse, arkiverar föreningens dokumentation.

Lars Markstedt, före detta ordförande, har lämnat handlingar från 2011-2012 kring föreningens upplösning till Föreningsarkivet.

Sandviks gård:
Sandvik finns med på kartor från 1600-talets mitt. Övriga skriftliga belägg för någon bebyggelse finns först från 1770-talet. Huvudbyggnaden och trädgårdsvillan uppfördes under 1800-talets andra hälft. Bland ägarna till Sandviks gård finns friherre Louis de Geer d ä, Sveriges första statsminister. 1975 övertog Järfälla kommun området.


Källor:
- Järfällaboken (1957), Järfälla kommun
- Järfälla Kulturhistoriska miljöer (1991), Stockholms läns museum och Järfälla kommun
- Sandviks Gårds förenings arkiv (se lista över Arkivhandlingar 2011-2012, nummer 4. Information till medlemmarna)

Susanne Strangert
Kommunarkivarie
2013-02-13

Sandviks Gårds Förening (1997-2012)

Handlingarnas tid
2011-03-19--2012-11-27
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning
Föreningen startade 1997. Årsmötet den 19 mars och 7 juni 2012 beslutade upplösa Sandviks Gårds Förening. Se mer i Historiken.

Sandviks Gårds Förening (1997-2012)