Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Föreningen Fontänhuset Järfälla (2001-2011)

Arkivinstitution
Beståndskod
Handikapporganisat.
Landskod
SE
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2012-12-27
Giltig fr om
2001-01-01
Giltig t o m
2011-12-31
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
B1 - Stadgar
B2 - Inbjudningar och kallelser
B3 - Informationsblad
D1 - Medlemsregister
E1 - Korrespondens
E2 - Avtal
F1 - Handlingar rörande verksamheten
F2 - Resor och nätverksträffar
F3 - Att starta ett Fontänhus
F4 - Ansökan Socialstyrelsen
G1 - Räkenskaper

Föreningen Fontänhuset Järfälla (2001-2011)

 

Föreningen Fontänhuset Järfälla
Tidigare namn:
Kamratföreningen Fontänten (2001-2007)
Fontänhuset Järfälla och Upplands-Bro (2007-2009)
Fontänhuset Järfälla (2009-2011)


Ideell förening.


Föreningen Fontänhuset Järfälla var till för den som hade en psykisk funktionsnedsättning, hade haft kontakt med psykiatrin i någon form, eller var sjukskriven/arbetslös under en lång tid. Verksamheten startade år 2001 efter konceptet Fountain House som fanns på flera platser i Sverige. Konceptet innebar bland annat att vara en välkomnande plats med arbetsinriktad dag till stöd för människor med psykiska funktionshinder, för att undvika sjukhusvistelse och samtidigt förverkliga sociala, ekonomiska och yrkesinriktade mål. Man betonade klubbhuset som en plats för respekt och möjligheter.

Klubbhuset ordnades i Studieförbundets Vuxenskolans lokaler på Kvarnplan 11 med rum för aktiviteter och kök för matlagning. Bland aktiviteterna kan nämnas målning, bakning, sömnad, datacirkel, diskussionsgrupper, promenader, musik, teater- och biobesök. Gemensamma deltaganden i löpningstävlingen ”Vårruset” ordnades. Cirkelverksamheten och kulturaktiviteterna skedde i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

En handledare kunde anställas på deltid mellan 2006 och 2011 genom Studieförbundet Vuxenskolan. Föreningen arbetade för att bli ett certifierat Fountain House men då Järfälla kommun inte beviljade ekonomiskt bidrag till anställda avslutades istället verksamheten 2011. När föreningen upphörde hade den 49 medlemmar.

Förteckningen upprättad av arkivarie Tina Hedh-Gallant juni 2020

Föreningen Fontänhuset Järfälla (2001-2011)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning
Föreningen upphörd 2011

Föreningen Fontänhuset Järfälla (2001-2011)