Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Vårdkasekyrkans församling (1978-2005)

 

Historik för Vårdkasekyrkans församling
(1978-2005)

Församlingen bildades genom beslut taget i Södra Järfälla samkristna grupp, en grupp som upplöstes i och med bildandet av Vårdkasekyrkans församling. Namnet var till en början Vårdkasekyrkans samkristna församling men ändrades till Vårdkasekyrkans församling. Församlingen ville verka i en ekumenisk anda och anslöts till Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionsförbundet. Dessutom samarbetade församlingen med Svenska kyrkan i Barkarby-Skälby.

Församlingen anordnade regelbundna gudstjänster, förutom traditionella gudstjänster var det miljögudstjänster, verkstadsgudstjänster, scoutgudstjänster och julnattsgudstjänster. I församlingen fanns ett starkt engagemang för miljö och utvecklingsländer, och under många år fanns en u-landsgrupp. Församlingen hade pastor anställd på deltid. Under den tid som församlingen verkade var det ett tiotal olika pastorer som tjänstgjorde.

Den omfattande ungdomsverksamheten som Södra Järfälla samkristna grupp bedrev i Vårdkasekyrkan fortsatte även genom församlingens försorg. Vårdkasekyrkans ungdom (VU) hade bildats 1970 och den mest omfattande verksamhetsformen var scouting. Många läger och hajkar ordnades. VU stod också bakom söndagsskola, tonårssamlingar, volleybollturneringar, körer, fjällvandringar och mycket annat. Under många år ordnades valborgsfirande och man satte upp ett Järfällaspel. Knutet till ungdomsarbetet fanns föräldraföreningen Vårdkasens intressegrupp (VIG).

Under slutet av 1990-talet minskade antalet gudstjänstbesökare, och så småningom insåg församlingen att det var svårt att fortsätta verksamheten på ett meningsfullt sätt. Under 2005 upplöstes församlingen, och lokalerna överläts till Barkarby-Skälby scoutkår.

Förteckningen upprättad av arkivarie Tina Hedh-Gallant i januari 2021.

Vårdkasekyrkans församling (1978-2005)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning
Sekretess 30 år gäller för följande serier: D1 och D2.

Vårdkasekyrkans församling (1978-2005)