Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Fasteboda småhusförening (1968-)

 
Historik för
Fasteboda småhusförening

nr. 481

Föreningen startade i oktober 1968 och första årsmötet genomfördes i juni 1969. Namnet var först Viksjö villaägareförening etapp A, men byttes genom beslut vid årsmötet i april 1974 till Fasteboda småhusförening. Enligt stadgarna var föreningens syfte att tillvarata medlemmarnas intressen vad gäller miljö- kommunikations- m.fl. frågor gentemot myndigheter och enskilda. Föreningen skulle därutöver bidra till att underlätta och stödja medlemmarna i övriga frågor som sammanhängde med deras egenskap av ägare till villafastighet. De boende som kunde vara med i föreningen bodde i de småhus som SIAB hade byggt på följande gator i Viksjö: Timotejvägen, Klövervägen, Vickervägen, Havrevägen, Kornvägen, Rågvägen, Slåttervägen, Vetevägen och Rapsvägen. Det rörde sig om 165 hus, och 1968 hade 152 hushåll anslutit sig till föreningen.

Arbetet för styrelsen präglades den första tiden av kontakt med byggnadsherren SIAB och gällde kompletteringar och bebyggelsefel i husen, exempelvis vattenskador, målning, markplanering, dränering, problem med knarrande golv och uppvärmning, isolering. Ersättningsfrågor och kontakt med försäkringsbolag tog också upp styrelsens tid. Styrelsen organiserade sig i olika arbetsutskott; sammankallande utskott (6 ledamöter), teknisk enhet (4 ledamöter), ekonomisk enhet (3 ledamöter), miljöenhet (3 ledamöter) och serviceenhet (2 ledamöter). Vissa ledamöter satt i flera utskott. Senare viktiga frågor rörde trafikfrågor (till exempel att driva igenom hastighetsbegränsningen 30 km/h), lekplatser, störningar i TV-bild och risker med kraftledningar. Frågor gällande sophantering och återvinning liksom remissvar gällande ändringar i stadsplaner sysslade föreningen också med. Gemenskapen i föreningen upprätthölls med gemensamma städdagar och årlig majbrasa. Majbrasan turades vägarna om att ansvara för.

Förteckningen upprättad i oktober 2020 av arkivarie Tina Hedh-Gallant

Fasteboda småhusförening (1968-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Fasteboda småhusförening (1968-)