Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Hörselskadades förening i Järfälla och Upplands Bro (1977-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Handikapporganisat.
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2008-05-14
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Styrelseprotokoll med bilagor
A2 - Årsmötesprotokoll med bilagor
A3 - Protokoll medlemsmöten, med bilagor
E1 - Korrespondens

Hörselskadades förening i Järfälla och Upplands Bro (1977-)

 
Historik för
HÖRSELSKADADES FÖRENING I JÄRFÄLLA OCH UPPLANDS BRO.

Fnr. 469

Första mötet hölls i Birgittasalen i Järfälla, onsdagen den 19 oktober 1977.
Mötesdeltagarna beslöt enhälligt att bilda en lokalförening i Järfälla och Upplands Bro kommuner.
I interimstyrelsen ingick: Bertil Enstedt, Roland Grönlund, Eva Grönvik, Svea Hörnmo och Britt-Louise Jansson.
I valberedningen ingick: Hans Rosenkvist, Egon Strandh och Ulla Appelberg - sammankallande.

Förteckningen upprättad av arkivassistent Ingalil Plahn 2008-06-25
Kompletterad i november 2020 av arkivarie Tina Hedh-Gallant

Hörselskadades förening i Järfälla och Upplands Bro (1977-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Hörselskadades förening i Järfälla och Upplands Bro (1977-)