Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Alice Ahlsèns personarkiv

Arkivinstitution
Beståndskod
Personarkiv
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2008-04-28
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
F1 - Brev

Alice Ahlsèns personarkiv

 
Historik för
Alice Ahlséns personarkiv.

Personarkiv

Fnr. 467Född den 19 juni 1896.
Flyttade med sin uppväxtfamilj, far, mor och fem syskon in till Järfälla och Fransborg i Barkarby 1914.
Fick en lokalmässigt omväxlande skolgång; småskola först i Veddesta skola 1914-1915 och sedan i förhyrd villa i Barkarby 1915-1916; folkskola först i Veddesta skola 1916-1919 och sedan i förhyrd lokal i Fattigstugan i Barkarby 1919-1920.

Fadern Axel övertog 1914 den hagbergska slakterirörelsen vid Fransborg och drev denna till sin död 1932, varefter slakteriet upphörde. Alice fick tidigt hjälpa till med slakten i faderns rörelse, att köra
vatten och hämta hästar till slakt från kringliggande gårdar.

När Po flygkompani (Per Oskar Herrströms flygföretag) fanns på Barkarby flygfält 1919-1922, körde Alice bensin till flygkompaniet från Barkarby järnvägsstation. Herrström och några av hans flygare var på sommrarna inackorderade på Fransborg.

Under åren 1930-1934, då Alices syster Märta var föreståndare för Barkarby poststation, som då var inrymd i Fransborg, skötte Alice oftast posttransporterna till och från Barkarby järnvägsstation.

Alice hjälpte också sin mor Lilly, när denna under 20- och 30-talen hade inackordering och matservering för flygofficerare från Ljungbyhed och Malmslätt vid deras sommarövningar på Barkarby flygfält. Alice förblev ogift hemmadotter, som efter faderns död skötte Fransborg med trädgård och odlingar.

Alice var i sin ungdom aktiv handbollsspelare i IK Beles damlag. Vid Beles sommarfester på 1930-talet med bl.a. fotbollsmatch mellan Beles handbollsdamer och ett gubblag, var Alice en av gubbarna fruktad fotbollsspelare. Alice flyttade från Fransborg 1965 och bodde därefter i Barkarbystiftelsen i Barkarby centrum till 1996. Hon vistades den sista tiden, ett knappt år, på Vibblaby vårdboende
Linden i Jakobsberg, där hon avled den 16 april 1997, 91 år gammal.

Alice Ahlsèns personarkiv

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Alice Ahlsèns personarkiv