Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Järfälla naturskola (1984-1999)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2007-08-30
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
F1 - Handlingar rörande Naturskolan

Järfälla naturskola (1984-1999)

 
Historik för
JÄRFÄLLA NATURSKOLA
1984-1997

Järfälla naturskola startades 1984 och huvuduppgiften var att bedriva fortbildningskurser för personal inom barnsomsorg, grundskola och gymnasieskola. En gymnasieläreare, I M hade uppdraget inom sin lärartjänst vid Jakobsbergs gymnasium.

1990-1992 hör verksamheten till gymnasieskolan och utbildnings- och arbetslivsnämnden.

1995 flyttas Naturskolan över till den nyinrättade barn- och ungdomsnämnden. I glappet 1992-1994 är det oklart om Naturskolan hör till skolnämnden eller barn-, kultur- och fritidsnämnden.

I december 1996 startar I M ett utbildningsföretag kallat Vetgirot AB och under 1997 släpper troligen Järfälla kommun ansvaret för Naturskolan.

Annika Gattberg
2007-08-30

Järfälla naturskola (1984-1999)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Järfälla naturskola (1984-1999)