Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Gammeldansens vänner (GDV) Jakobsberg (1966-)

 

Historik för
Gammeldansens vänner (GDV) Jakobsberg

Fnr 453

Föreningen bildades 1966 av deltagare i Kvarnkörens gammeldanskurs. Det är en allmännyttig, ideell och partipolitiskt obunden förening som bedriver dans- och kursverksamhet för vuxna utan kommersiellt intresse i en drogfri miljö. I stadgarna står att föreningens ambition är att ge människor möjlighet att utvecklas fysiskt, socialt och kulturellt genom dans som gammeldans/foxtrot/bugg och att sprida dansens intresse. Vidare ordnar man kurser i gammeldans till företrädesvis levande musik. Bland annat har man anordnat danskvällar under somrarna vid Ängsjö och Kvarnbacken i Jakobsberg. Föreningen är medlem i Riksförbundet för Folkmusik & Dans, RFoD.

Förteckning upprättad av arkivassistent Ingalil Plahn 2005
Kompletterad av arkivarie Tina Hedh-Gallant februari 2021.

Gammeldansens vänner (GDV) Jakobsberg (1966-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning
Handlingar överlämnade enligt avtal 2019-11-22, se Kst 2019/661.

Gammeldansens vänner (GDV) Jakobsberg (1966-)