Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Dikningsföretaget Barkarby-Jakobsberg (1920-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Dik- och torrläggn.
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-11-30
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll med bilagor
A2 - Styrelse- och revisionsberättelser
A3 - Kallelser och föredragningslistor
E1 - Korrespondens
F1 - Handlingar ordnade efter ämne
G1 - Räkenskaper

Dikningsföretaget Barkarby-Jakobsberg (1920-)

 
Historik för
Dikningsföretaget Barkarby-Jakobsberg
1920-

Fnr 425
DikningsföretagStyrelsen konstituerade sig under namnet Järfälla avdikningsföretag 1920-10-25. Inom några år bytte det namn till Dikningsföretaget Barkarby-Jakobsberg.
De hade till uppgift att rensa diket från Viksjö över Veddesta till Barkarby och torrlägga intilliggande marker.

Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Sigrid Runcis 1970
Kompletterad av kanslist
Raine Salonen 1983

Dikningsföretaget Barkarby-Jakobsberg (1920-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Dikningsföretaget Barkarby-Jakobsberg (1920-)