Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Jakobsbergsskolan (1970-2000)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2002-11-26
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll angående organisation
A1a - Kollgegieprotokoll
A1b - Ämneskonferenser
A1c - Yrkesråden
A1d - Yrkesinriktade linjer
A1e - Representantskapet
A2 - Protokoll angående arbetsmiljöfrågor
A2a - Samarbetsnämden
A2b - MBL-protokoll
A2c - Skyddsronden
A3 - Protokoll angående personal
A3a - Personal- och huvudlärarkonferenser
A4 - Protokoll angående elever
A4a - Klasskonferenser
A4b - Elevvård
A4c - Varningsprotokoll
A4d - Specialarbeten och obligatorisk betingsläsning
B1 - Kopior av utgående handlingar
B1a - Diarieförda utgående handlingar
B1b - Icke-diarieförda utgående handlingar
B2 - Personalmeddelanden
B3 - Skolkataloger
C1 - Diarier över inkomna och upprättade handlingar
D1 - Klasslistor
D2 - Elevkort
D3 - Betygskataloger
E1 - Rapporter från skolöverstyrelsens inspektioner
E2 - Rektorns/Studierektorns korrespondens
F1 - Handlingar rörande bygg och fastighet
F2 - Försöksverksamheter och projekt
F2a - Försöksverksamheter vid Jakobsbergskolan
F2b - Utvärdering av verksamheten vid Jakobsbergs gymnasium
F2c - Kvarnskoleprojekt
F2d - Projekt rörande betygsfri hösttermin 79
F2e - Enkätprojekt Järfälla kommun
F2f - Baltic Sea Project
F3 - Slutbetyg (Betygskopior)
K1 - Klassfoton
L1 - Skolans publikationer m.m.
Ö1 - Protokoll/Minnesanteckningar i Föräldrarföreningen

Jakobsbergsskolan (1970-2000)

 
Historik för
Jakobsbergskolan.

Förteckningsnummer 125

Det nybyggda Jakobsbergsgymnasiet invigdes 1970. Yrkesskolan, tidigare Lillängsskolan, och dess lokaler införlivades samtidigt i verksamheten. Gymnasium, fackskola och yrkesskola var alla självständiga skolformer som efterhand övergick i den nya gymnasieskolan, övergången var avslutad 1973. Den Kommunala vuxenutbildningen låg inom gymnasieskolan fram till halvårsskiftet 1974, därefter blev den en särskild skolenhet med egen skolledning. När vuxenutbildningen låg under gymnasieskolan hösten 1970, undervisades 430 elever i 12 olika ämnen på gymnasienivå.
Organisationen på Jakobsbergskolan höstterminen 1970 hade följande utseende: Fackskolans sociala linje med en språklig och en naturvetenskaplig gren, gymnasiets humanistisk-samhällsvetenskapliga, ekonomiska, naturvetenskapliga och tekniska linjer. Dessutom ingick de yrkesskoleavdelningar som tidigare tillhörde lillängsskolan, exempelvis kurs i stenografi och korrespondens, hemteknisk skola med specialisering på barnavård eller vävning och verkstadsskola för betongarbetare, telemontörer, verkstadsmekaniker m.m. När övergången till den nya skolan hade avslutats 1973 hade organisationen ändrats till att omfatta ett antal två- till fyraåriga linjer, samt några ettåriga specialkurser.
Skolans elevantal ökade stadigt under hela 1970-talet, och i takt med detta förändrades också dess organisation. 1985 bestod Jakobsbergskolans lokala ledning av en rektor och fem studierektorer.
Jakobsbergskolans ungdomscenter upprättades som en särskild enhet inom gymnasieskolan under 1980-talet för att kunna möta den växande ungdomsarbetslösheten. Denna enhet tillsatte en rad åtgärder för att bereda ungdomar arbete eller utbildning.
I de 4-åriga Tekniska linjerna så läste man sista året antingen i Åsö gymnasium eller Thorildsplans gymnasium under 1970-1980-talen.

Jakobsbergs gymnasium upphörde år 2000 och delades från och med höstterminen 2000 upp på fem olika enheter, YTC (Yrkestekniskt centrum), HTS-gymnasiet, NT-gymnasiet, SAM-gymnasiet och Kvarngymnasiet.

Förteckningen påbörjad av arkivpraktikanterna
Eddie Krusten och Priska Schilliger 2002

Jakobsbergsskolan (1970-2000)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Jakobsbergsskolan (1970-2000)