Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Kallhälls Gammeldansklubb (1974-1996)

Arkivinstitution
Beståndskod
Kulturförening
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2001-07-13
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
B1 - Verksamhetsberättelser
B2 - Revisionsberättelser
B3 - Stadgar
F1 - Kursverksamhet
K1 - Fotografier
L1 - Affischer
Ö1 - Tidningsklipp

Kallhälls Gammeldansklubb (1974-1996)

 
Historik för Kallhälls Gammeldansklubb
(1974-1996)

Fnr 307
KulturföreningFöreningen bildad, den 6 februari 1974, har till ändamål att genom olika aktiviteter befrämja medlemmarnas kulturella intressen och medverka i arbetet
för kulturens bevarande och befrämja ett gott kamratskap. Stadgarna antogs den 27 maj 1974 och har sedan reviderats 1975, 1977 och 1991.
Redan under första verksamhets-året hade föreningen över 50 medlemmar och under de bästa åren omkring 150 medlemmar.

Föreningens verksamhet omfattade kurser för såväl barn, ungdomar som vuxna och var mycket omfattande under de första åren.
Såväl nybörjar- som fortsättningskurser i gammeldans genomfördes. Barnverksamheten var särskilt omfattande de första åren.
Under slutet av 1970-talet anordnades även "buggkurser". Utöver kurserna förekom en omfattande egen dansverksamhet, med
bland annat s k motionsdans varje torsdagskväll i Ulvsättraskolans matsal. Under flera år anordnades också lucia- och julfester.
Även utflykter och deltagande i den årliga Hälsingehambon genomfördes. Under flera år hade föreningen en egen, aktiv folkdansgrupp,
vilken bl a hade ett besöks- och dansutbyte med en folkdansklubb i Helsingfors i Finland. Under de sista åren började också
arbetet med att rusta upp och iordningställa logen vid Ulvsättra gård för logdansverksamheten.

Tynande verksamhet och medlemsantal medförde, att man vid årsmötet den 3 februari 1996 beslutade, att föreningen skulle upphöra,
varvid såväl dansverksamheten som de ekonomiska tillgångarna överfördes till den några år tidigare bildade Ulvsättra Bygdegårdsförening.

Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 2001
Ingalil Plahn 2010-04-15 / Kurt Holmström

Kallhälls Gammeldansklubb (1974-1996)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Kallhälls Gammeldansklubb (1974-1996)