Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Föreningen Folkets Park i Jakobsberg u p a (1939-)

Arkivinstitution
Beståndskod
För. samlingslokaler
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2001-02-12
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Mötesprotokoll
A2 - Styrelsemötesprotokoll
A3 - Föredragningslistor
B1 - Årsberättelser
B2 - Revisionsberättelser
B3 - Stadgar
B4 - Avtal, kontrakt och förbindelser
B5 - Andelsbevis
E1 - Korrespondens
F1 - Övriga handlingar

Föreningen Folkets Park i Jakobsberg u p a (1939-)

 
Historik för
Föreningen Folkets Park i Jakobsberg u p a
1939-

Fnr 371
Föreningen för samlingslokalerFöreningen Folkets Park i Jakobsberg U P A registrerades den 12 juni 1939 i Stockholms landskansli. Föreningen arrenderade ett område väster om Kvarnbacken i Jakobsberg. Den 17 februari 1950 skrev föreningen till kommunalfullmäktige och begärde en utredning om att få en annan plats för festplatsen, eftersom den plats, som tidigare använts bebyggts. Kommunalfullmäktige beslöt den 1 april 1950 att tillsätta en kommitté. Kommitten höll sitt första sammanträde den 17 april 1950.
Den 7 april 1952 står att läsa i en tidning att byggnadsnämndens ordförande Henry Bergsten meddelade att man beslutat inlägga förslaget - ett markområde i anslutning till Kvarnbacken - i byggnadsplanen. Kommitten - benämnd Folkets park i Jakobsberg, kommitte för utredning av markfråga - har arkiv bland kommunala arkiven. (Fnr 72)

Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1969

Föreningen Folkets Park i Jakobsberg u p a (1939-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Föreningen Folkets Park i Jakobsberg u p a (1939-)