Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Skolrådet/Skoldistriktet ((1810)-1931)

 
Historik för Skolrådet/Skoldistriktet
((1810)-1931)
Fnr 109


Skolväsendet lydde t o m 1931 under den kyrkliga kommunen och dess skolråd, kallades även skoldistriktet.

1810-1845 Spånga-Järfälla. Trots skolstadgan 18/6 1842 som stadgade att varje församling skulle ha en egen skola hade detta ingen direkt påverkan på skolorganisationen i Spånga-Järfälla. År 1844 var det 68 st gossar samt 62 st flickor som var skolpliktiga i Järfälla. Dock var det många barn som vid den här tiden åtnjöt hemundervisning. 1844 var det 64 st från Järfäll som undervisades i hemmet.

1845 organiserades Järfällas första skoldirektion (dvs skolstyrelse) (kyrkoherden var ordförande). Församlingen köpte en skolbyggnad som renoverades och 10/5 1846 öppnades skolan för undervisning, det var Järfälla/Aspnäs skola.

Intill 1870-talet var Aspnäs den enda skolan i Järfälla. Tillfällig undervisning har dock bedrivits i Lövsta redan 1864, men först 1870 tillkommer en ny skola vid Görväln (den skolan läggs ned 1939). Sedan följer:

1879 Lövsta
1885 Långbacka/Veddesta skola. Från och med höstterminen 1915 flyttar småskolan till Barkarby, och folkskolan flyttar också dit höstterminen 1919.
1909 börjar Kallhäll skola sin verksamhet.
1915 Barkarby skola.

1930 kom lag om skolstyrelse i vissa kommuner. 1932 överflyttades skolväsendet i Järfälla till den borgerliga kommunen och dess folkskolestyrelse (1932-1958)Skolrådets protokoll 1810-1866 ingår i Spånga kyrkoarkiv, volym K4a:1. Protokollsboken är gemensam för Spånga och Järfälla församlings skolinrättning på Hjulsta ägor i Spånga socken. Skolrådets protokoll 1847-1931 ingår i Järfälla församlings kyrkoarkiv, volymerna K4a:1-4. Skolrådets handlingar K4c:1-12 (1847-1940) ingår också i Järfälla kyrkoarkiv. Spånga kyrkoarkiv samt Järfälla kyrkoarkiv finns att återsöka på Stockholms stadsarkiv.

Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1968

Kompletterad av arkivarie
Anna Talling, 2014
Linda Andersson, 2022

Skolrådet/Skoldistriktet ((1810)-1931)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Skolrådet/Skoldistriktet ((1810)-1931)