Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Bolinders drabantstad AB (1934-2015)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-11-30
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
E1 - Försäkringshandlingar
F1 - Avtal och kontrakt
F2 - Personalhandlingar
G1 - Huvudböcker
G2 - Inventarieböcker för Ulvsättra gård
G3 - Dagböcker
G4 - Kontokort
G5 - Verifikationer
G6 - Fastighetsdeklarationer
J1 - Kartor och ritningar

Bolinders drabantstad AB (1934-2015)

 
Historik för Bolinders Drabantstad AB
(1934-2015)
Fnr 15Bolinders Drabantstad AB registrerades på Kungl. Patent- och registreringsverket den 25 april 1934, som då hette Handels AB Vidar.

Enligt kommunalfullmäktiges protokoll den 24 mars 1969 § 81 beslutade fullmäktige bl a att förvärva samtliga aktier i bolaget för högst 8,5 miljoner kronor. Aktieförvärvet hade motiverats av att förvärva det fastighetsbestånd. Enligt PM rör det sig om "mark i Kallhälls centrum och två radhusområden i södra Kallhäll."
Enligt karta ingående bland handlingarna för år 1970 omfattade Bolinders Drabantstad 1969 i det närmaste hela dåvarande Kallhäll, förutom Kallhälls villastad, Bolinders fabriksområde, Ulvsätraskolan och parkmark mellan bostadsområden, som ägdes av kommunen.
Handlingarna är diarieförda på Kommunalnämnden under ärendebeteckning dnr 167/69 -006. Kartor ingår bland handlingarna. Bolinders Drabantstad AB blev ett helägt kommunalt bolag.

Den 24 mars 1969 "ombud för hållande av bolagsstämmor" N K och som ersättare A S § 82 - ärendebeteckning 205/69 -011.
Till funktionärer i bolaget valdes A N, R M och L C § 292 - ärendebeteckning 705/69 -011.
Bolaget har ingen verksamhet men har bolagsstämmor och styrelsemöten.


Från och med 1 januari 2016 bytte Bolinder Drabantstad AB namn och ombildades till bolaget Järfälla Näringsliv AB (Kst 2015/497)

Enligt den ändrade bolagsordningen för det ombildade bolaget Järfälla Näringsliv AB, som gällde från och med den 1 januari 2016, skulle bolagets styrelse bestå av åtta ledamöter. Fyra av ledamöterna skulle representera näringslivet i Järfälla och fyra skulle representera Järfälla kommun. Samtliga ledamöter skulle utses av kommunfullmäktige. (Kst 2015/497)


Förteckningen upprättad av arkivassistent
Stina Hållnissa 1974
Ingalil Plahn 2008-09-19

Kompletterad av arkivarie
Linda Andersson, december 2021

Bolinders drabantstad AB (1934-2015)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning
Oförtecknat material finns (C 1:4:6 och C 16:2:3)

Bolinders drabantstad AB (1934-2015)