Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Socialbyråns arbetsmiljöutredning (1976-1977)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2000-11-21
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer

Socialbyråns arbetsmiljöutredning (1976-1977)

 
Historik för
Socialbyråns Arbetsmiljöutredning


Fnr 167I skyddskommittens protokoll § 26 1976, står att läsa att hälsokontroller, arbetsplatsundersökningar och sjukfrånvaroundersökning för tiden 1 januari 1975 - augusti 1976 skulle genomföras vid socialbyrån och vid vissa barnstugor. Resultat skulle presenteras för skyddskommitten och ligga till grund för förebyggande åtgärder. Även arbetsmiljön vid gästhemmen skulle undersökas.
I skyddskommittens protokoll § 37 1977, står att läsa att arbetsmiljöutredningen avlämnat en slutrapport. Arbetsmiljöutredningens protokoll och handlingar förvaras bland skyddskommittens diarieförda handlingar under ärendebeteckning 117/76 -20.

Historiken upprättad av arkivföreståndare
Stina Hållnissa 1983

Socialbyråns arbetsmiljöutredning (1976-1977)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Socialbyråns arbetsmiljöutredning (1976-1977)