Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Centrala samordningsgruppen för invandrarfrågor (1984-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2000-11-16
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer

Centrala samordningsgruppen för invandrarfrågor (1984-)

 
Historik för
Centrala samordningsgruppen för invandrarfrågor
1984-

Fnr 193

Den 7 november 1984 föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta bl a att arbetsgruppen för invandrarfrågor omvandlas till parlamentarisk samordningsgrupp för invandrarfrågor, vari ingår ordförandena i socialnämnden, fastighetsnämnden, skolstyrelsen, fritidsnämnden och kulturnämnden, att en central samverkansgrupp bildas av tjänstemän från ovan angivna nämnder. Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget den 10 december 1984 § 363, med tilläg, samt från arbetslöshetsnämnden. Enligt handlingar i beslutsunderlaget till kommunstyrelsens beslut, dnr 209/84 000. 900 fick gruppen benämningen, centrala samordningsgruppen för flyktingmottagande. Socialnämnden har ärendebeteckning 269/84 000. 900.

Historiken upprättad av kommunarkivarie
Stina Hållnissa 1990

Centrala samordningsgruppen för invandrarfrågor (1984-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Centrala samordningsgruppen för invandrarfrågor (1984-)