Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Utredningen invandrare i Järfälla (1974-1975)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2000-10-19
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer

Utredningen invandrare i Järfälla (1974-1975)

 
Historik för
Invandrare i Järfälla.
1974-

Fnr 65I början av 1974 anmäldes utredningen "Invandrare i Järfälla" i kommunstyrelsen. Den 10 september 1974 § 442 beslutade
kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som skulle handlägga invandrarfrågor och tolkservice. Arbetsgruppen höll sitt första sammanträde den 22 januari 1975, dess handlingar bildar ett eget arkiv. Den 26 maj 1975 § 137 beslutade kommunfullmäktige att kommunen skulle träffa avtal med landstinget om tolkservice. Personalnämnden tecknade det den 5 juni 1975. Den 11 juni 1976 § 152 beslutade kommunfullmäktige att säga upp avtalet fr o m 1976 års utgång. Handlingarna förvaras bland kommunstyrelsens diarieförda handlingar under ärendebeteckningarna 536/72 018. 670, 62/74 090. 900, 584/74 001. 999, 388/76 001. 999 och 711/74 013. 999 samt bland personalnämndens diarieförda handlingar dnr 29/75 021. 960. Den 15 december 1975 beslutade kommunfullmäktige att inrätta en invandrarfunktion inom kommunstyrelsens informationsavdelning. I utredningen föreslog arbetsgruppen för invandrarfrågor att en referensgrupp skulle knytas till invandrarfunktionen. Referensgruppens handlingar bildar ett eget arkiv. Utredningarna, invandrare i Järfälla, rapport och sammanfattning och invandrarbarn förvaras under dnr 02/74 090. 900.

Förteckningen upprättad av arkivarie
Stina Hållnissa 1983

Utredningen invandrare i Järfälla (1974-1975)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Utredningen invandrare i Järfälla (1974-1975)