Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Grönvretens Vägsamfällighet

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2000-08-28
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll och handlingar
F1 - Förslag till utbyggnad av Fabriksvägen
F2 - Förrättning enligt enskilda väglagen, utfartsväg inom Jakobsberg 2:122

Grönvretens Vägsamfällighet

 
Historik för
Grönvretens Vägsamfällighet
1954-1957

Fnr 385
VägföreningAv protokoll hållet i Hammargården, Sturevägen 1 i Jakobsberg den 6 maj 1954 framgår i § 4 att "förrättningen av samfällighetens bildande" var avslutad. Enligt revisionsberättelse för 1956 hade samfälligheten den 1 oktober överlåtit verksamheten till Jakobsbergs vägförening.

Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1968

Grönvretens Vägsamfällighet

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Grönvretens Vägsamfällighet