Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Görveln - Bruket utredningen (1967-1976)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2000-02-28
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Handlingar

Görveln - Bruket utredningen (1967-1976)

 

Historik för
Görveln - Bruket utredningen (1967-1976)

Fnr 54
Den7 februari 1967 §53 beslöt kommunalnämnden att tillsätta en kommitte för utredning om den framtida användningen av byggnaderna inom Görväln området. Den 12 december 1967 inkom till kommunalfullmäktige en motion om den långsiktiga användningen av kommunens förvärvade byggnader. Den 6 februari 1968 § 61 beslöt kommunalnämnden att tillsätta en kommitte som fick namnet kulturbyggnadsutredningen. Ärendet är diariefört under ärendebeteckning 667/67 -231.
Den 30 oktober 1973 §48 beslöt kommunstyrelsen på kulturbyggnadsutredningens förslag att tillsätta en utredning vad gäller Görvälns gård. Ärendet är diariefört under ärendebeteckning 501/73 016. 260. Den 22 januari 1974 §61 beslöt kommunstyrelsen tillsätta en kommitte för utredning av Görvälns gård och Bruket. Även det förvaras bland kommunstyrelsens diarieförda handlingar under ärendebeteckning 548/73 090. 950. Kommitten som kom att kallas Görväln-Bruket utredningen höll sitt första sammanträde den 7 februari 1974 och sitt sista den 18 september 1975. Den 13 december 1974 inkom en skrivelse från föreningen Gammeldansens vänner i Jakobsberg om att föreningarna borde få använda logen vid Görvälns gård till bl a dans. Handlingarna är diarieförda under ärendebeteckning 691/74 090. 260. Den 15 januari 1975 inkom en skrivelse från Järfälla hembygdsförening om hur slottet borde upprustas och användas. Handlingarna är diarieförda under ärendebeteckning 47/75 090. 260. Där ingår även utredningens förslag från den 18 september 1975. Den 23 november 1976 §589 befriade kommunstyrelsen utredningen från sitt uppdrag och uppdrog åt fastighetsnämnden att fullfölja arbetet. Protokoll och handlingar förvaras bland kommunstyrelsens diarieförda handlingar under ärendebeteckning 548/73 090. 950 och bland fastighetsnämndens diarieförda handlingar under ärendebeteckning 119/74 016. 251.

Historiken upprättad av kanslist Raine Salonen 1984
Kompletterad av assistent
Raine Salonen 2001

Görveln - Bruket utredningen (1967-1976)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Görveln - Bruket utredningen (1967-1976)