Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Järfälla Folkbibliotek (1914-1953)

Arkivinstitution
Beståndskod
Bildningsförening
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-11-30
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
B1 - Redogörelser
D1 - Förvärvskataloger
E1 - Korrespondens
G1 - Verifikationer och rekvisitioner

Järfälla Folkbibliotek (1914-1953)

 
Historik för Järfälla Folkbibliotek
(1914-1953)

Fnr 239
BildningsföreningJärfälla folkbibliotek började sin verksamhet 1914 i Kallhäll. Även ABF-avdelningen nr 426 hade biblioteksverksamhet.
1953 övertogs bibliotekets verksamhet av Biblioteksstyrelsen.

Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Sigrid Runcis 1971

Järfälla Folkbibliotek (1914-1953)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Järfälla Folkbibliotek (1914-1953)