Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Personalnämnden II (1984-1989)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-14
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Nämndens och arbetsutskottets protokoll
C1 - Diarielistor
C2 - Diariekort
D1 - Sökregister
F1 - Persondossièrer, kommunalt reglerade tjänster
F2 - Diarieförda handlingar
F3 - Kurser, interna
G1 - Lönelistor

Personalnämnden II (1984-1989)

 
Historik för
Personalnämnden II
1984-1989

Per 100


Den 12 december 1983 - § 312, beslutade kommunfullmäktige att det nyinrättade ekonomikontoret skulle överta det tidigare drätselkontorets verksamhet fr o m den 1 januari 1984. Den 14 februari 1984 - § 61 beslutade kommunstyrelsen att ekonomikontorets löneavdelning skulle överföras till personalkontoret och dess nämnd personalnämnden. Detta står angivet i kommunstyrelsens diarieförda handlingar, dnr 233/1983 018. 060. 900. 930. På grund av denna genomgripande förändring är det lämpligt att bilda ett nytt arkiv för personalnämnden, här kallat personalnämnden II fr o m den 1 januari 1984. Den 10 oktober 1986 - § 246 beslutade kommunfullmäktige att företags hälsovården ej skulle vara kvar inom personalnämndens ansvarsområde. Det behandlas i personalnämndens diarieförda ärende, dnr 243/1983 029. 965. Se också bifogad historik över företagshälsovården. Företagshälsovården övergick i privat regi fr o m 1 januari 1987.
Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 1987 - § 175 att avskaffa personalnämnden fr o m 1 januari 1989. Beslutsunderlaget ingår bland kommunstyrelsens diarieförda handlingar, dnr 99/1986 018. 950. 018 som behandlar LOK:s förslag till central nämndorganisation. LOK är utredningen om lokala kommunala organ. Kommunstyrelsen beslutade den 12 december 1988 - § 358 att utse kommunstyrelsen till kommunens personalorgan fr o m den 1 januari 1989 och att kommunstyrelsen skulle ha personalutskott. Beslutsunderlaget ingår bland kommunstyrelsens diarieförda handlingar. Den 5 november 1991 då den borgerliga majoriteten tillträdde, övertog kommunstyrelsens arbetsutskott personalutskottets verksamhet.

Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1985-1994

Personalnämnden II (1984-1989)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Personalnämnden II (1984-1989)