Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Personalnämnden II (Pen) (1984-1989)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-14
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Nämndens och arbetsutskottets protokoll
C1 - Diarielistor
C2 - Diariekort
D1 - Sökregister
F1 - Persondossièrer, kommunalt reglerade tjänster
F2 - Diarieförda handlingar
F3 - Kurser, interna
G1 - Lönelistor

Personalnämnden II (Pen) (1984-1989)

 
Historik för Personalnämnden II
(1984-1989)
Per 100

Den 12 december 1983 - § 312, beslutade kommunfullmäktige att det nyinrättade ekonomikontoret skulle överta det tidigare drätselkontorets verksamhet fr o m den 1 januari 1984. Den 14 februari 1984 - § 61 beslutade kommunstyrelsen att ekonomikontorets löneavdelning skulle överföras till personalkontoret och dess nämnd personalnämnden. Detta står angivet i kommunstyrelsens diarieförda handlingar, dnr 233/1983 018. 060. 900. 930. På grund av denna genomgripande förändring är det lämpligt att bilda ett nytt arkiv för personalnämnden, här kallat personalnämnden II fr o m den 1 januari 1984.

År 1985 ska personalnämnden haft ansvar för kommunens personalpolitik, företagshälsovård och personalvård, förhandlingar om löner och anställningsvillkor samt löneadministration, pensions- och försäkringsfrågor. Verksamheten budgeterade och administrerade också övergripande utbildnings- och personalprojekt.

Vid 1986 ska nämnden haft ansvar för kommunens företagshälsovård, skött förhandlingar om löner och anställningsvillkor, haft hand om löneadministration samt pensions- och försäkringsfrågor för de anställda och arbetat med att utveckla kommunens personalpolitik och personalvård. I oktober 1986 beslutade kommunen också att införa ett nytt löneadministrativt system, LPS (Lokalt Personal System). Samtidigt med att LPS skulle införas skulle också löneadministrationen decentraliseras ut till förvaltningarna och en stor del av löneavdelningens personal skulle genom detta byta arbetsplats.

Den 10 oktober 1986 - § 246 beslutade kommunfullmäktige att företagshälsovården ej skulle vara kvar inom personalnämndens ansvarsområde. Det behandlas i personalnämndens diarieförda ärende, dnr 243/1983 029. 965. Se också bifogad historik över företagshälsovården. Företagshälsovården övergick i privat regi fr o m 1 januari 1987 under namnet Järfällahälsan.

Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 1987 - § 175 att avskaffa personalnämnden fr o m 1 januari 1989. Beslutsunderlaget ingår bland kommunstyrelsens diarieförda handlingar, dnr 99/1986 018. 950. 018 som behandlar LOK:s förslag till central nämndorganisation. LOK är utredningen om lokala kommunala organ.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 december 1988 - § 358 att utse kommunstyrelsen till kommunens personalorgan fr o m den 1 januari 1989 och att kommunstyrelsen skulle ha personalutskott. Beslutsunderlaget ingår bland kommunstyrelsens diarieförda handlingar. Den 5 november 1991 då den borgerliga majoriteten tillträdde, övertog kommunstyrelsens arbetsutskott personalutskottets verksamhet.
Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1985-1994

Kompletterad av arkivarie
Linda Andersson, mars 2022

Personalnämnden II (Pen) (1984-1989)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Personalnämnden II (Pen) (1984-1989)