Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Kommundelsnämnden Kallhäll-Stäket (1982-1992)

 
Historik för Kommundelsnämnden Kallhäll-Stäket
(1982-1992)
Fnr 200


Kommundelsnämnden Kallhäll-Stäket bildades på försök den 1 april 1982 och tog över arbetsuppgifter som tidigare skötts av socialnämnden, skolstyrelsen och de upphörda kultur- och fritidsnämnderna .Den 1 januari 1988 övertog den även grundskolans verksamhet.

De verksamheter som ingick i kommundelsnämndens område vid ca 1992 var teknisk närservice, bibliotek och kultur, barnomsorg, grundskola, fritid, individ och familjeomsorg och äldre- och handikappomsorg. Barnomsorgsverksamheten bestod av heltidsförskola, deltidsförskola, fritidshem, familjedaghem och öppen förskola.

De flesta verksamheterna kom sedan att successivt överföras till andra nämnder vilket var Skolnämnden (grundskola), Socialnämnden 3 och Barn-, kultur- och fritidsnämnden (barnomsorg) när kommundelsnämnden upphörde den 29 februari 1992. Material rörande skolor förvaras, av praktiska skäl, i ifrågavarande skolas arkiv, trots att kommundelsnämnden var skolans huvudman.
Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1992

Omarbetad av assistent
Raine Salonen 2000

Kompletterad av arkivarie
Eva Nilsson
Linda Andersson, september 2021

Kommundelsnämnden Kallhäll-Stäket (1982-1992)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Kommundelsnämnden Kallhäll-Stäket (1982-1992)