Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Kommundelnämnden Kallhäll-Stäket (1982-1992)

 
Historik för
Kommundelsnämnden Kallhäll-Stäket
1982-1992

Fnr 200Kommundelsnämnden Kallhäll-Stäket bildades på försök den 1 april 1982. Den övertog arbetsuppgifter, som tidigare handlagts av socialnämnden och skolstyrelsen samt av de upphörda kultur- och fritidsnämnderna.Den 1 januari 1988 övertog den även grundskolans verksamhet. Kommundelsnämnden Kallhäll-Stäket upphörde den 29 februari 1992. Material från skolor finns i respektive skola.

Enligt beslut av kommunstyrelsen 1995 fick socialnämnden i uppdrag att tillsammans med berörda organisationer bilda ett handikapråd respektive pensionärsråd. Kommunala pensionärsrådets protokoll från 1992 och framåt finns förtecknade i Socialnämnden III:s arkiv.
Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1992
Omarbetad av assistent
Raine Salonen 2000
Kompletterad av arkivarie
Eva Nilsson

Kommundelnämnden Kallhäll-Stäket (1982-1992)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Kommundelnämnden Kallhäll-Stäket (1982-1992)