Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Järfälla Orienteringsklubb (Järfälla OK) (1958-)

 
Historik för Järfälla Orienteringsklubb
(1958-)

Fnr 280
Idrottsförening

Klubben bildades den 15 december 1958. Det var ett 30-tal orienterare inom IF Triangeln som tog initiativet. Vid starten hade klubben 19 kvinnor och 65 män som medlemmar. I januari 1979 var det 220 kvinnor och 430 män som var medlemmar. Klubben har anordnat minst en allmän tävling per år och 1973 fick man förtroende att arrangera SM i budkavle. Tävlingen gick i Roslagen med karta som ritats av egna medlemmar. De största framgångarna har klubben haft i budkavleorientering. Klubben har tagit fram olika orienteringskartor över framför allt Järfällas marker, men också några utanför kommungränsen.


Förteckningen upprättad av kanslist Raine Salonen 1979
Kompletterad och omarbetad av assistent Raine Salonen 1996
Kompletterad av arkivassistent Angelica Hörder 2002
Kompletterad av arkivarie Tina Hedh-Gallant december 2020

Järfälla Orienteringsklubb (Järfälla OK) (1958-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Järfälla Orienteringsklubb (Järfälla OK) (1958-)