Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Kallhälls lokala bildningsutskott (1920-1924)

Arkivinstitution
Beståndskod
Bildningsförening
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-11-30
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
B1 - Revisions- och verksamhetsberättelser
D1 - Förvärvskataloger
E1 - Korrespondens
F1 - Historik
F2 - Försäkringsbrev
G1 - Kassabok
G2 - Verifikationer

Kallhälls lokala bildningsutskott (1920-1924)

 
Historik för Kallhälls lokala bildningsutskott
(1920-1924)

Fnr 235
BildningsföreningBildades under verkstadslockouten januari-mars 1920 av metall- och gjuteriarbetarna vid Bolinders mekaniska verkstad i Kallhäll. 1924 anslöt sig även lantarbetarna från Jakobsberg och Järfälla lokala bildningsutskott bildades.
Senare övertogs verksamheten av ABF:s lokalavdelning nr 426, vars första protokoll är daterat den 15 oktober 1929.

Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1970

Kallhälls lokala bildningsutskott (1920-1924)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Kallhälls lokala bildningsutskott (1920-1924)