Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Stadsbyggnadsnämnden (Sbn) (1995-2006)

 
Historik för
Stadsbyggnadsnämnden
1995-2006

Fnr 226


Den första januari 1995 bildades stadsbyggnadsnämnden (SBN).
Stadsbyggnadsnämnden övertog verksamheterna från byggnadsnämnden
(1932-1994) och tekniska nämnden (1968-1994). Samtidigt slogs
stadsarkitektkontoret och det tekniska kontoret samman till ett
stadsbyggnadskontor.

Den första januari 1995 skapades en gemensam
förvaltning för miljö- och hälsoskyddsnämnden samt stadsbyggnadsnämnden
genom att miljö- och hälsoskyddskontoret och stadsbyggnadskontoret slogs
samman. Namnet på den gemensamma förvaltningen blev Miljö- och
stadsbyggnadskontoret (MSK).

Den första januari 2007 ersattes stadsbyggnadsnämnden
av tekniska nämnden II och samtidigt ersattes miljö-
och hälsoskyddsnämnden av miljö- och bygglovsnämnden. Den gemensamma
förvaltningen fortsatte under namnet Bygg- och miljöförvaltningen (BMF).
Planavdelningen övergick till kommunstyrelsen den 1 januari 2007.

Namnberedningen låg under Byggnadsnämden från 1960 fram till 1995 då Stadsbyggnadsnämnden tog över verksamheten, 2007 tog Tekniska nämnden över namnberedningsärenden. I serie A2 Beredningars protokoll finns namnberedningens protokoll i original 1995 - 2006. För kompletterande historik över namnberedningsärenden se Namnberedningskommitténs arkiv.

Även byggnadsmärkesberedningen låg under byggnadsnämden fram till 1995 då stadsbyggnadsnämnden tog över verksamheten. Sedan 2007 ligger byggnadsmärkesberedningen under miljö- och bygglovsnämnden.


Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1998
Kompletterad av assistent
Raine Salonen 2001
Kompletterad av assistent
Ingalil Plahn 2003, 2005,2006
Kompletterad av
Annika Gattberg 2007
Kompletterad av assistent
Ann-Kristin Pettersén 2012
Kompletterad av Eva Nilsson 2015

Stadsbyggnadsnämnden (Sbn) (1995-2006)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Stadsbyggnadsnämnden (Sbn) (1995-2006)