Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Fattigvårdsstyrelse (1913-1957)

 
Historik för Fattigvårdsstyrelse
(1913-1957)
Fnr 421918 kom en lag som föreskrev fattigvårdsstyrelse. Järfälla fick en sådan redan 1913. Det beslutades av kommunalstämman den 22 december 1912 §6.

1914-1932 fungerade fattigvårdstyrelsen även som nykterhetsnämnd och 1956 som familjebidragsnämnd.
Den 29 januari 1949 §49, beslöt kommunalfullmäktige att fr o m 1 januari utse fattigvårdsstyrelsens ordförande L G till föreståndare för socialexpeditionen. Samtidigt beslöt man att kommunalförvaltningen skulle flytta till nya kommunalhuset som senare fick namnet "Gamla kommunalhuset".

Fattigvårdsstyrelsens arbetsuppgifter och funktioner övertogs 1957 av socialnämnden.

1971 övertog sociala centralnämnden alla de tidigare sociala nämndernas funktioner och befogenheter.

1982 tog socialnämnden II över verksamheten.

1988 övertog kommundelsnämnderna en del av verksamheten och 1990-07-01 den nybildade styrelsen för socialmedicinsk enhet och utbildnings- och arbetslivsnämnden.

1992 övertog socialnämnden II verksamheterna från den tidigare styrelsen för socialmedicin och den 1 mars från kommundelsnämnderna som då upphörde.
Styrelsen för vård och omsorg övertog från kommunstyrelsen enheten Järfälla barnomsorg och från socialnämnden enheten hemtjänst, detta skedde 1995.
Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1968
Omarbetad av assistent
Raine Salonen 1998
Ingalil Plahn/Susanne Strangert 2007

Fattigvårdsstyrelse (1913-1957)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Fattigvårdsstyrelse (1913-1957)