Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Vuxenutbildningsrådet (1969-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-08
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll med bilagor

Vuxenutbildningsrådet (1969-)

 
Historik för
Vuxenutbildningsrådet
1969-

Fnr 186



Skolstyrelsen beslöt den 13 mars 1968 att bilda en arbetsgrupp beträffande den lokala vuxenutbildningen. Arbetsgruppen beståd av skolstyrelseledamöter och tjänstemän vid skoldirektionen. Arbetsgruppen fick i uppdrag att bl a överlägga med lokala studieorganisationer angående utformningen av vuxenutbildningen. Den 29 oktober 1969 beslöt skolstyrelsen att bilda ett vuxenutbildningsråd. Det skulle vara ett organ för samverkan mellan kommunala myndigheter, organisationer inom den fria folkutbildningsarbetet och de vuxenstuderande. Ordförande väljes bland skolstyrelsens ledamöter, vice ordförande bland studieförbundens ledamöter och till sekreterare utses tjänstemän inom skoldirektionen. Arkivet innehåller även protokoll från sammanträde med studieförbundens lokalavdelningar den 29 augusti 1968 och den 5 maj 1969.





Förteckningen upprättad av arkivföreståndare
Stina Hållnissa 1977

Vuxenutbildningsrådet (1969-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Vuxenutbildningsrådet (1969-)