Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Ungdomsutredning (1958-1959)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-08
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Handlingar

Ungdomsutredning (1958-1959)

 
Historik för
Ungdomsutredning
1958-

Fnr 181Ungdomsutredningen bildades sedan Folke Fogelström den 19 maj 1958 på folkpartiets kommunalfullmäktigegruppens
vägnar väckt en motion - kommunalnämndens dnr 116/58 -68.721. Den 15 september 1958 beslöt kommunalfullmäktige att utse en utredningskommitté, som antog namnet ungdomsutredningen. Denna kommitté skulle överlämna sitt förslag till kommunalfullmäktige senast den 15 augusti 1959. Utredningen föreslog att idrottsstyrelsen och ungdomsstyrelsen skulle upplösas från den 1 januari 1960 och ersättas av fritidsnämnden från nämnda dag, så skedde också.

Förteckningen upprättad av arkivarie
Stina Hållnissa 1980

Ungdomsutredning (1958-1959)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Ungdomsutredning (1958-1959)