Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Tekniska nämnden 1/ Brandförsvaret (1968-1987)

 
Historik för
Tekniska nämnden / Brandförsvaret
1968-1987

Fnr 174Tekniska nämnden bildades 1968. Brandförsvaret kom då att lyda under denna nämnd.
Tidigare lydde brandförsvaret under brandstyrelsen och handlingar från denna tid ingår i arkiv för luftskyddsnämnden och brandstyrelsen tillika civilförsvarsnämnden. Enligt verksamhetsberättelse 1972 för Upplands-Bro brandkår skriven av brandchefen i Järfälla kommun har Järfälla brandkår fr o m 1 januari 1972 förbundit sig genom ett brandsläckningsavtal mellan Upplands-Bro kommun att vid behov biträda vaktstyrkan i Upplands-Bro kommun. 1987 övertog räddnings- och civiförsvarsnämnden den verksamheten.
1997 gick Järfälla kommun, Sollentuna kommun, Upplands-Bro kommun och Upplands-Väsby kommun ihop till en gemensam brandförsvar och bildade en konsortium den 7 april 1997, namnet blev Kommunalförbundet Brandkåren Attunda. Sollentuna kommun blev platsen för brandkårens ledning.

Förteckningen upprättad av arkivassistent
Stina Hållnissa 1975
Omarbetad och kompletterad av assistent
Raine Salonen 1989

Tekniska nämnden 1/ Brandförsvaret (1968-1987)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Tekniska nämnden 1/ Brandförsvaret (1968-1987)