Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Sorg- samarbetsorganet social, skola, fritid, polis (1971-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-08
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll med bilagor

Sorg- samarbetsorganet social, skola, fritid, polis (1971-)

 
Historik för
SORG - Samarbetsorganet
Social - Skola - Fritid - Polis
1971-

Fnr 170I sociala centralnämndens verksamhetsberättelse för år 1971 står att läsa: I enlighet med Kungl. Maj:ts cirkulär, SFS 1970 1970:513 om intensifierat samarbete mellan barnavårdsnämnd, skola och polis, har ett samarbetsorgan bildats. Konstituerande sammanträde hölls den 29 december 1971. I detta organ ingår ordförandena i fritidsnämnden, skolstyrelsen och sociala centralnämnden samt förvaltningschefer i ovan angivna nämnder samt polismästaren som ordinarie ledamöter. Till ordförande för 1972 har utsetts ordföranden i sociala centralnämnden, kommunalrådet G L. Sekreterare är en tjänsteman på socialkontoret. I SFS 1970:513 står bl a att initiativet till att bilda ett samarbetsorgan bör i första hand tas av barnavårdsnämnden. Författningen bifogas som bilaga. Fr o m 7 december 1977 kallas SORG till Centrala samarbetsorganet.

Förteckningen upprättad av kanslist
Raine Salonen 1985

Sorg- samarbetsorganet social, skola, fritid, polis (1971-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Sorg- samarbetsorganet social, skola, fritid, polis (1971-)